Gebedspastoraat voor de buurt

In de praktijk

29 mei 2012
 • Profielafbeelding van redactie
  Door:
  redactie

De Protestantse Pax Christi-gemeente in Den Haag is elke donderdagavond Healing Centrum. Bezoekers zijn welkom voor gesprek en gebed.

Gebedsteam

Hij was terminaal ziek en wilde terugkomen bij de God uit zijn jeugd. Op de kerk in zijn wijk las hij de tekst: ‘Healing Centrum, welkom voor gesprek en gebed’. De man ging naar binnen en keerde wekelijks terug. Een tijdje ging het beter met de kanker. Toen de ziekte terugkeerde, bezocht het gebedsteam hem thuis. Een half jaar geleden overleed hij - in vrede met God.

Medische conditie

Bij binnenkomst van het Healing Centrum vragen twee gastvrouwen de bezoekers een intakeformulier in te vullen. Naast adresgegevens, staan er vragen op over geloof en medische conditie. Het formulier dient ook als verklaring dat iemand niet zomaar zal stoppen met een medische behandeling. Op een apart formulier kunnen mensen hun gebedsintentie schrijven. Het gebedsteam leest de gebedsintentie en legt deze geanonimiseerd voor aan de voorbidders in de kamer ernaast. De voorbidders kunnen zo gedurende ‘de sessie’ zowel voor de betrokkene als voor het gebedsteam bidden. Dan wordt de bezoeker door het gebedsteam opgehaald. In een warm aangeklede ruimte, met kruis en knielbank, vindt het gebed plaats.

New Wine

Alle leden van het gebedsteam van het Healing Centrum volgden een cursus gebedsministry bij vernieuwingsbeweging New Wine. Coördinator Hilde Bos:“Het voorkomt dat teamleden heel lange gebeden bidden of het naadje van de kous van iemands probleem willen weten. Ook leren ze om te kijken wat er met iemand gebeurt en dat stil zijn mag.”

Open Kerk

Het Healing Centrum is een van de activiteiten die de gemeente is gestart nadat de kerk er in 2004 voor koos om zich meer te richten op de buurt (in samenwerking met onder andere het Evangelisch Werkverband, red.) Bos: “Hoe kunnen we pastoraat aanbieden op een manier die buitenkerkelijken aanspreekt, vroegen we ons af.  Een paar evangelische kerken hadden al een Healing Room. Daar zijn we op bezoek geweest. De formule sprak ons aan en we onderzochten hoe we het vorm konden geven passend bij het karakter van onze kerk. Het idee sloeg meteen aan binnen de gemeente. Veel mensen hebben namelijk zelf de kracht van gebed ervaren in hun leven. Ze zijn ervan overtuigd dat samen bidden voor anderen werkt.
Het verlichte signaal op de gevel is onze grootste advertentie. Mensen die in de tram langsrijden zien het. Sommigen zeggen: Ik ga niet verder, ik stap hier uit.”

Structurele eenzaamheid

De bezoekersaantallen zijn wisselend. Soms is er één gast, een andere keer acht. Het is ook heel verschillend waar mensen gebed voor willen. “Er was bijvoorbeeld ook eens een man die nog maar pas weduwnaar was. Hij was alleen en verdrietig. De bezoeken aan het Healing Centrum hebben hem meer rust gegeven. Ik slaap weer beter, zei hij. De meeste mensen die in het centrum komen zijn geen lid van deze kerk, maar zeggen wel te geloven in God. Ook is er een grote groep aan wie je merkt dat ze lijden aan structurele eenzaamheid en psychische problemen.”

Genezing

De nadruk in het Healing Centrum ligt niet op het feit dat er hier en nu iets groots moet plaatsvinden, zegt Bos. “We geloven dat God altijd iets doet als we bidden en dat Hij mensen kan genezen, innerlijk en ook fysiek. Daar wordt ook met geloof voor gebeden. We zeggen de ziekte een halt toe. Tegelijkertijd is er nuchterheid. In het kort gezegd combineren we een overwinningstheologie met een lijdenstheologie. Daarnaast merken we dat de behoefte aan innerlijke genezing soms veel dieper zit dan de behoefte aan lichamelijke genezing. Vaak blijkt dat je daar de meeste zorg aan moet geven. Het staat als een paal boven water dat God mensen ontmoet als ze hier komen. Dat ervaren we en dat drijft ons.”

Bidden voor en met bezoekers

 • Stel je team voor.
 • Lees het gebedsverzoek hardop voor en vraag of het klopt, vraag eventueel verduidelijking en aanvulling.
 • Leg uit wat het gebedsteam gaat doen: we brengen je in gebed bij Jezus Christus en bij God de Vader. Zeg dat de gast niets hoeft te voelen, maar dat je gelooft dat God iets doet/werkt als wij Hem vragen.
 • Vraag of de bezoeker zijn handen open wil houden als uitdrukking van het ‘willen ontvangen’. Vraag of het goed is als je je handen op zijn schouder legt als uitdrukking van verbondenheid om de ander bij God te brengen.
 • Zeg dat er stiltes kunnen voorkomen. Laat stiltes gebeuren. God is aan het werk.
 • Als iemand zonde wil belijden: vraag of hij het zelf wil uitspreken en spreek daarna vrijspraak/vergeving van zonden uit in de naam van Jezus Christus
 • Laat één lid van het gebedsteam de leiding hebben van het gebedsmoment
 • Vraag na afloop: was het goed zo? Geef de gast gelegenheid om te reageren.
 • Zeg tegen de gast dat God op verschillende manieren werkt: ineens of in de tijd, zeg dat hij altijd terug mag komen. Hij of zij is altijd welkom.
 • Geef een nazorgfolder mee. In de folder staat onder andere dat God altijd iets doet en wat ‘healing’ betekent.
 • Houd voor het hele gebedsmoment tien tot vijftien minuten aan.

www.paxchristikerk.nl

Thema: Kerk met je wijk

Dit artikel hoort bij het thema 'Kerk met je wijk'. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 2 van 2012. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Wellicht vind je dit ook interessant

'We hebben als kerken niet door hoe groot ons potentieel is voor de maatschappij'

In een groeiend aantal steden en dorpen in Nederland is een beweging zichtbaar van kerken en christelijke organisaties d…
Lees verder

Luisteren als missie

Als je uit wilt reiken naar de mensen om je heen, is luisteren daar een groot onderdeel van. Je zou misschien zelfs kunn…
Lees verder

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema