Leren budgetteren op zondagochtend

In de praktijk

8 mei 2012
  • Profielafbeelding van Suzanna Blackmore
    Door:
    Suzanna Blackmore

Pinkstergemeente Dominion Centre in Rijswijk zette vorig jaar vijf zondagochtenden apart voor de cursus Jouw Geld Telt. Bijna vierhonderd gemeenteleden deden mee.

Stille armoede

Zeven jaar geleden begon het Dominion Centre in Rijswijk met een klein groepje in Den Haag. Ze groeiden uit tot een flinke multiculturele gemeente met inmiddels vijfhonderd mensen. Voorganger Romero Maridjan: “In de groei van de gemeenschap begonnen we te merken dat heel veel mensen en gezinnen moeite hebben op financieel gebied. Er was veel vraag naar hulp en het begon echt een punt van zorg te worden. Stille armoede, alleenstaande moeders, mensen met hoge schulden. Dat stimuleerde ons om in de Bijbel naar antwoorden te zoeken. In diezelfde tijd kwam een gemeentelid enthousiast terug van een conferentie van Crown Financial Ministries, een christelijke organisatie die onderwijs geeft over Bijbels rentmeesterschap. We zijn in gesprek gegaan met Peter Briscoe, directeur van Crown en zagen hun materiaal en onderwijs. Toen was het voor mij duidelijk: het wiel was al uitgevonden!”

Interactieve cursus

De gemeente besloot vijf zondagochtenden apart te zetten voor de cursus Jouw Geld Telt. Maridjan over die keuze: “Het zijn principes en wijsheden waarvan iedereen kan leren. De cursus beantwoordt niet alleen een probleem, maar legt een goed fundament voor iedereen in de gemeente.”

Over de schaamte om over persoonlijke financiën te praten zijn ze snel heengestapt. “We vinden het belangrijk dat we vrij kunnen spreken over financiën. De Bijbel heeft het zoveel over geld. Daaruit kunnen we herleiden dat God het belangrijk vindt. En als God het belangrijk vindt, moeten wij het ook belangrijk vinden.”

Normaalgesproken wordt Jouw Geld Telt in tien weken voor een kleine groep gegeven. Het Dominion Centre moest een model vinden om vierhonderd mensen door de cursus te loodsen. Omdat het een interactieve cursus is, kozen ze ervoor om het onderwijs gezamenlijk te doen en het interactieve gedeelte in kleine groepen. Elke groep had een coördinator om de gesprekken aan te zwengelen. Dat waren vrijwilligers uit de gemeente die vooraf een training kregen.

Structurele veranderingen

De gemeenteleden moesten het even laten bezinken, maar al gauw raakte iedereen enthousiast. “Naar een gewone zondagochtenddienst komen ze gewoon, maar hiervoor moest iedereen zich inschrijven. Al heel snel begonnen ze dat te doen. We hebben de prijs zo laag mogelijk gehouden. Voor drie euro per week konden mensen meedoen.” De cursus werd goed geëvalueerd. “Nu, een half jaar later, hebben ze het er nog steeds over. De gesprekken in kleine groepen heeft de gemeente als geheel ook goed gedaan. Er ontstonden nieuwe contacten en mensen begonnen de noden van elkaar te zien.”

Langzamerhand ziet de voorganger ook structurele veranderingen. “Dan heb ik het met name over mensen die het financieel moeilijk hebben. Dat is een langzaam traject. In gesprekken relateren ze aan de cursus. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘ik ben mijn cirkel aan het sluiten’ of ‘ik begin te merken dat ik moet gebruiken wat ik in huis heb.” Mensen die langduriger ondersteuning nodig kunnen een beroep doen op zogenoemde Schuldhulpmaatjes.

Collectes

Voor de gemeente zelf waren de effecten in eerste instantie minder gunstig. Hartelijk lachend: “Na de cursus gingen de inkomsten van de gemeente omlaag! Het probleem bij heel veel mensen was dat ze geen controle hadden over hun financiën. Ze wisten niet waar alles bleef. Nu begonnen ze het onderwijs toe te passen, de financiën strak te houden en dat merkten we in de offers. Wat ze hebben geven ze, wat ze niet hebben, kunnen ze ook niet geven. Maar nu, een half jaar later, zien we dat de collectes omhoog gaan en hoger zijn dan daarvoor. Een heel interessante ontwikkeling.”

Investering

Andere voorgangers die in het Dominion Centre op bezoek kwamen, hadden moeite met het idee dat de gemeente haar zondagochtend hier voor ‘opofferde’. “Wij zien het juist als een geweldige investering. Je ziet de vruchten. Ook al zou er niemand in je gemeente zijn met financiële problemen, dan nog zijn er principes en waarheden die verrijkend kunnen zijn”, vindt Maridjan. “Bijvoorbeeld het principe dat God eigenaar is van alles. Of dat God ons stimuleert om als we overvloed hebben een zegen te zijn voor anderen. Mensen raken vrij van het accumuleren van spullen voor zichzelf. En de visie die wij samen dragen, om uit te gaan om zielen te winnen, wordt veel meer ondersteund. De cursus heeft onze gemeente verrijkt op heel veel fronten. Ook op het gebied van relaties. Als het financieel niet goed gaat met iemand, gaat het nergens goed. Er komt nu rust bij de gezinnen.”

www.jouwgeldtelt.nl
www.schuldhulpmaatje.nl

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 1 van 2012. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Thema: Vrij van armoede

Dit artikel hoort bij het thema armoedebestrijding. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Wellicht vind je dit ook interessant

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

'We hebben als kerken niet door hoe groot ons potentieel is voor de maatschappij'

In een groeiend aantal steden en dorpen in Nederland is een beweging zichtbaar van kerken en christelijke organisaties d…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema