Contrasterende perspectieven

21 februari 2012
  • Profielafbeelding van Peter Briscoe
    Door:
    Peter Briscoe

Er zijn twee economische extremen te vinden in onze wereld en ook in de wijze waarop we tegen geld en goed aankijken – armoede en welvaart.

Veel christenen omarmen één van beide extremen als het om geldbesteding gaat. Aan de ene kant geloven sommigen dat je arm moet zijn, omdat je afstand moet doen van wereldse goederen om een hechte relatie met Christus te hebben. De Bijbel zegt echter nergens dat een gelovig persoon in armoede moet leven. Een aantal gelovige mensen in de Bijbel behoorden zelfs tot de rijksten van hun tijd. In het Oude Testament was overvloed de beloning van de Heer voor gehoorzaamheid en de dreiging van armoede één van de gevolgen van ongehoorzaamheid. Aan de andere kant geloven sommigen dat christenen die ‘echt geloof’ hebben, altijd voorspoed hebben. Dit uiterste klopt óók niet.

Zijn doeleinden

De Bijbel leert noch de noodzaak van armoede noch dat voorspoed altijd durend is. Wat de Bijbel wél leert is dat alles God toebehoort en dat Hij ons geld en goed geeft om dit als rentmeester trouw te beheren voor Zijn doeleinden. Zie hieronder de tabel voor het contrast tussen verschillende gezichtspunten.

Een van de mooiste gebeden om een gezonde balans te vinden tussen arm en rijk zijn, is van de profeet Agur uit Spreuken 30 vers 8,9: "Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de HEER?’ En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken."

Cirkel van genoeg

Ik geloof dat wij best wel om voorspoed mogen bidden. Hierbij is het van groot belang dat wij allereerst voor onze eigen behoeftes een sluitende begroting maken, waarbij wij de vraag ‘Hoeveel is genoeg?’ beantwoorden. Wij noemen dit een ‘cirkel van genoeg’ maken.  Deze bestaat uit drie gedeeltes, namelijk je verplichtingen (vaste lasten), je behoeften (variabele lasten) en je wensen om voor te sparen.

Duurdere levensstijl

Wanneer er dan overvloed komt en de cirkel gesloten is, gaat het geld overvloeien. Overvloed is nooit bedoeld om een steeds duurder wordende levensstijl te kunnen financieren. Wanneer wij onze ‘cirkel van genoeg’ gesloten hebben, zeggen wij als het ware, “Here, als U hierin wilt voorzien, zal ik tevreden zijn en heb ik genoeg.” Wat overblijft kan ik dan of in het Koninkrijk van God of in lange-termijn doelen investeren.

 

Een van de redenen waarom God Israël economische voorspoed wilde geven en groot maken was opdat zij tot een zegen voor de omringende landen en volken kon zijn tot eer en glorie van God. Zo is voorspoed voor ons ook bedoeld – niet om steeds in uitdijende behoeften te voorzien, maar om voor anderen tot zegen te zijn en armoede te bestrijden tot eer en glorie van God!

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 1 van 2012. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Wellicht vind je dit ook interessant

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema