Hoe ontwikkel ik visie?

16 februari 2012
 • Profielafbeelding van Jaap Ketelaar
  Door:
  Jaap Ketelaar

Kerkverlating kan er toe leiden dat we in onze kerken opnieuw gaan nadenken over nut en noodzaak van onze activiteiten.

Is dat nadenken over visie iets hyperigs? Het zou kunnen. Is het een leuke hobby van een paar mensen die winstoptimalisatie in de kerk willen invoeren? Dat zou zeker kunnen meespelen. Echter, als we in Matteüs 21 lezen over de landheer met zijn wijngaard, dan suggereert de Here Jezus dat Hij andere volken tot Zijn heil toelaat, omdat zij het Koninkrijk wél vrucht laten dragen (Matteüs 21 vers 43). Klaarblijkelijk zijn effectiviteit en efficiëntie geen vreemde woorden voor God.

Bewust bezig zijn met het hoe, wat en waarom van wat we doen, helpt ons om vrucht te dragen zoals Jezus het wil. We denken dan aan kwalitatieve vrucht (steeds meer gaan lijken op Jezus) en kwantitatieve vrucht (nieuwe mensen komen tot geloof in Jezus).

Visie in stappen

De volgende stappen kunnen helpen bij het ontwikkelen en uitwerken van visie in de gemeente:

 • Besluit samen biddend te werken. Als de Heer het huis niet bouwt… (Psalm 127)
 • Heb oog voor de geestelijke en relationele vitaliteit van de gemeente. Staan we recht tegenover God en elkaar? Anders werken we aan een mooie vlag die slechte lading dekt.
 • Betrek de gehele gemeente erbij, bijvoorbeeld door een representatieve werkgroep in het proces mee te nemen. Op deze wijze neem je belangrijke informatie van de ‘werkvloer’ mee en investeer je tegelijkertijd in toekomstige betrokkenheid van de leden.
 • Doorloop de volgende zes P’s:
 1. Gods Plan met de wereld als motivatie en afstemming voor persoonlijke en gezamenlijke verandering en vernieuwing. Richt je als gemeente op Gods plan in plaats van op je eigen behoeften.
 2. De Persoonlijkheid van de gemeente in het licht van Gods eerdere en huidige werk in de wereld en de woonplaats. Wat is je identiteit als kerk, in welke ontwikkelingsfase zit je, wat is je missie, wat zijn je waarden?
 3. Kiezen van Programma’s die passen bij je identiteit en visie. Denk onder andere aan de gemeentestructuur, de locatie en de omvang van de gemeente.
 4. Vaststellen van Processen die nodig zijn om een goede samenwerking te borgen (bijv. rollen, samenwerking, financiën). Evalueer de werkzaamheid en werkbaarheid van de beleidsdocumenten van de gemeente
 5. Samenstellen van een Profiel van de gemeente en haar leidinggevenden. Voorgaande elementen vat je in dit document samen. Breng op basis hiervan in kaart waar, al dan niet betaalde, aanvulling nodig is.
 6. Planning van acties voor de komende tijd. Wat doe je concreet in het komende jaar, de komende vijf jaar enzovoort?

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 3 van 2010. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema