Voorbede – hoe doe je dat?

19 december 2011
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

De eerste betekenis van het nieuwtestamentische woord voor bidden (aiteio) is ‘vragen’. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen vragen voor onszelf en vragen voor een ander – de voorbede.

Heeft voorbede zin? Ja, want onze God is een aanspreekbare God, een God bij wie wij inspraak hebben. We mogen erop vertrouwen dat Hij Zich laat verbidden. God heeft Zich in zijn bestuur over deze wereld vrijwillig aan ons mensen gebonden. Hij regeert de wereld mede door het gebed van zijn kinderen. Als we dat goed tot ons laten doordringen, gaan we beseffen hoe belangrijk en noodzakelijk de voorbede is. Met onze voorbede kunnen we werkelijk iets aan deze wereld veranderen. Soms is dat een zaak van lange adem; denk maar aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lucas 18 vers 18).

Volhouden

Voorbede is een voortdurende toewijding om tot God te blijven bidden totdat er iets gebeurt. Toen Jezus sprak over ‘bidden zonder ophouden’ heeft hij vast iets dergelijks bedoeld, en niet dat wij vierentwintig uur per dag op onze knieën moeten liggen. Volhouden is belangrijk, want als we bidden voor anderen, is dat vaak frustrerend; de resultaten komen meestal langzaam tot stand. Dit hangt samen met het feit dat God een God is die nooit forceert. Dit aspect van zijn karakter – zijn respect, zijn geduld – is voor ons vaak moeilijk te verteren, omdat wij zelf zo anders werken. God werkt zonder manipulatie; hij laat ieder mens volkomen vrij. Wij kunnen daardoor gemakkelijk ontmoedigd raken. Wie kent die ervaring niet? Je bidt een paar keer voor een bepaald onderwerp en als er niets lijkt te gebeuren, ga je over op iets anders. Jezus spoort ons echter aan ‘altijd te bidden en nooit te verslappen’ (Lucas 18 vers 1). Dat is beslist geen gemakkelijke opdracht in onze hap-snap-tijd vol snel-klaar
oplossingen. Toch hebben we die opdracht gekregen. We moeten blijven vragen. Daarmee laten we ook zien, dat het ons echt ernst is met het betreffende gebedsonderwerp.

Informatie

Als u wilt bidden voor een persoon of een situatie, is het belangrijk u goed te verdiepen in het onderwerp. Verzamel voldoende informatie; dan kunt u met meer betrokkenheid bidden. Wie kennis van zaken heeft, blijft niet in allerlei algemeenheden steken (‘zegen hem’, ‘help haar’), maar kan concrete verzoeken aan God voorleggen. Sommige mensen vinden het handig om een lijstje te maken, waarop al hun gebedsonderwerpen staan: familie, vrienden, buren, de gemeente, hun woonwijk, de regering, evangelisatiewerk in Nederland, zending wereldwijd, vrede in de wereld, enzovoort. Anderen ervaren zo’n lijstje juist als een belemmering. Iedereen moet daarin zijn eigen weg zoeken. Bij veel organisaties zijn gebedsbrieven en gebedskalenders verkrijgbaar. En natuurlijk is er de krant en het nieuws op de televisie. Eigenlijk is er te veel. Durf dus te kiezen en neem niet de hele wereld op uw nek.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Veelkleurig bidden, een gezamenlijke uitgave van de Evangelische Alliantie en uitgeverij Gideon, onder redactie van Betty Heynis.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema