Samenwerken om meer jongeren te bereiken

19 december 2011
  • Profielafbeelding van Edward de Kam
    Door:
    Edward de Kam

Plaatselijke kerken zouden ook onderling hun handen meer ineen moeten slaan. Youth for Christ ondersteunt hen daarbij graag.

We zien woonplaats X, waar vier verschillende kerken een eigen jeugdclub hebben, waarbij men zich afvraagt of er voldoende deelnemers zijn. Of regio Y, waar meerdere kerken tegen dezelfde problemen aanlopen in hun jongerenwerk. Als we dit van elkaar zouden weten, zouden we onze krachten kunnen bundelen met als mogelijk gevolg dat meer jongeren Gods liefde gaan ervaren.

Eén kerk?

God ziet één kerk, Zijn kerk, die het lichaam van Zijn Zoon Jezus Christus is. Daarom is het belangrijk dat lokale kerken elkaar erkennen, dat de ene kerk ‘een hand’, de andere ‘een voet’ is. Dan kan Gods Geest erdoorheen waaien en werken. Ook Youth for Christ is een onderdeel van datzelfde lichaam. Wij moeten ons daar niet los van zien, maar mogen vanuit onze missie het Lichaam van Christus ondersteunen.

Lokaal draagvlak

Als Youth for Christ hebben we veel kennis en deskundigheid in huis om jongeren met allerlei achtergronden te bereiken. We kennen de risico’s en zijn in staat jongerenvraagstukken snel in beeld te brengen. De kracht van onze organisatie ligt ook in haar (inter)nationale netwerk. En – niet onbelangrijk! – we zijn bekend met de mogelijkheden voor financiering van projecten, zeker voor kansarme jongeren. Op al deze vlakken kunnen wij kerken ondersteunen. Daarbij koppelen we onze inbreng graag aan lokaal draagvlak en ‘eigenaarschap’ door vrijwilligers.

Continuïteit

Uiteindelijk zijn het de leden van de plaatselijke kerk die de getuigen zijn in een stad. Zij zorgen niet alleen voor het draagvlak, maar ook voor de continuïteit. Ook daarbij kan Youth for Christ ondersteunen, binnen en samen met een bepaalde kerk, maar het is zo veel krachtiger als het werk is ingebed in een grote gemeenschap van samenwerkende kerken. Voor overheden is zo’n combinatie van samenwerkende kerken en de kwaliteit van programma’s en middelen van Youth for Christ ook een sterke partij. Het versterkt de geloofwaardigheid en de slagkracht.

Arjo Barth, jongerenwerker: "In Haarlem werken veel kerken samen. Als dat niet zo zou zijn, had Youth for Christ nooit zo veel in Haarlem kunnen doen. GIDS, het platform van kerken hier, heeft onze organisatie namelijk uitgenodigd om met The Mall te starten. Samen dragen ze het project, zowel met vrijwilligers en gebed als financieel. Eén kerk alleen had dat nooit gekund. En nu zien we een groeiend jongerenwerk, ook met kansarme jongeren, waar de overheid eveneens graag gebruik van maakt.”

Alle kerken, met al hun verschillen, hebben de gezamenlijke missionaire opdracht gekregen om jongeren te bereiken met het Evangelie. Samen mogen we dan ontdekken waar we het voor doen: voor jongeren in én om onze kerken, ten dienste van de ene Kerk van onze Heer, Jezus Christus.

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 1 van 2011. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Wellicht vind je dit ook interessant

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema