Rekening houden met leerstijlen

12 december 2011
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Niet iedereen leert op dezelfde manier. De ene persoon leert meer van het doen en de ander door leerstof te bestuderen. Kort samengevat zijn er vier groepen van ‘leerders’ waar in catechese rekening gehouden moet worden.

•  Doeners

Catechisanten met deze leerstijl:
- zijn sterk in het opdoen van ervaringen en in het experimenteren
- leren het meest van oefenen en het doen van dingen in praktijksituaties
- vertonen een proberend doe-gedrag
- zijn actief, impulsief en ongeduldig en willen snel resultaat zien
- durven risico’s te nemen
- denken vaak hardop
- vertrouwen eerder op informatie van anderen, dan op hun eigen analytische vermogen
- willen graag ervaringen uitwisselen

•  Dromers

Catechisanten met deze leerstijl:
- zijn sterk in het opdoen van ervaringen en het observeren, doordenken en analyseren
- hebben veel voorstellingsvermogen en zijn rijk aan emoties
- leren het best aan de hand van voorbeeldsituaties uit de werkelijkheid
- zien veelsoortige oplossingen en creëren ideeën
- zijn op andere mensen gericht, willen graag meningen en gevoelens peilen, maar vinden het zelf moeilijk zelf besluiten te nemen
- zijn goed in het verzamelen van informatie, feiten en het trekken van conclusies

•  Denkers

Catechisanten met deze leerstijl:
- zijn sterk in abstracte begripsvorming, het maken van regels en in het observeren en reflecteren
- leren gemakkelijk van ingekaderde informatie, colleges, inleidingen en moeten ruimte krijgen voor zelfstudie
- nemen afstand van het concrete en gaan inductief, abstraherend te werk
- zijn goed in het verkennen van en analyseren van achtergrondinformatie
- zoeken naar relaties en verklaringen

•  Beslissers

Catechisanten met deze leerstijl:
- zijn sterk in het vormen en praktisch toepassen van begrippen en regels in nieuwe situaties
- leren goed via instructies en het uitvoeren ervan in praktische oefensituaties
- kunnen abstracte ideeën omzetten in concrete daden, ze gaan deductief te werk
- houden emoties in toom en zijn zaakgericht
- zijn sterk gericht op beslissingen nemen op basis van evaluaties

Door A. Pals

Wellicht vind je dit ook interessant

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema