Kindermomenten in de dienst

6 december 2011
  • Profielafbeelding van Gerard van der Schee
    Door:
    Gerard van der Schee

Geef kinderen in de dienst hun eigen moment. De kinderen ervaren dat ze er bij horen; er is letterlijk ruimte en aandacht voor hen.

Ontvang

Jezus nam een kind, zette het voor zich en leerde de mensen. Het is voor ‘grote mensen’ belangrijk dat ze iedere zondag bepaald worden bij ‘geloven als een kind’; ontvang uit Gods hand zonder reserves zoals kinderen dat doen.

Gods Geest verwekt geloof

De kinderdienst is minimaal zo belangrijk als de volwassendienst. In kinderharten wordt geloof verwekt. Laat zien dat je daar Gods Geest verwacht door er altijd voor te bidden.

Zegen de kinderen

Vraag een zegen voor ieder individueel kind: ze zijn kwetsbaar en kostbaar. Voor ouders is het een spannende weg om ze op te voeden in de geest van de belofte bij doop of opdragen: draag als kerk het kind mee. Laat het kind zelf ook voelen hoe kostbaar en waardevol het is. Een mooi moment is als het kind jarig is (geweest).
Kinderen zijn de kerk van nu: kinderen horen er helemaal bij. Geef een stukje onderwijs aan de kinderen met de volwassenen erbij. Voor ouders om over door te praten, voor kinderen om te ervaren dat ze er echt bij horen en de boodschap van de Bijbel ook helemaal voor hen is.

Kindgericht

Doe het zo dat het kan binnenkomen in de harten van de kinderen. Richt je op het niveau van de kinderen (en houd geen preekje wat eigenlijk voor volwassenen is).

Wie

Zorg voor inhoud in het kindermoment en kwaliteit. Dat vraagt voorbereiding. Vaak is er iemand in de kerk met visie, verlangen en gaven hiervoor! Stimuleer en bemoedig hem of haar om te groeien in deze mooie taak. Laat hem of haar kijken bij andere gemeenten.

Wanneer

Als kinderen naar hun eigen ruimte gaan voor zondagsschool (maar ook als ze in de dienst blijven) past het kindermoment op een vast moment een beetje aan het begin van de dienst. Bijvoorbeeld na het welkom, votumgebed en lied.

Waar

Vooraan in de kerk. Zorg dat de kinderen zichtbaar zijn. Degene die het kindermoment leidt een beetje aan de zijkant, half naar de gemeente en half naar de kinderen gericht.

Wat

Kinderlied: Verzamel een lijst van geschikte liedjes die begeleid kunnen worden en zet er iets over de objectles bij (het thema, een bijbeltekst en het voorwerp dat je gebruikt). Heel leuk is een stapellied – elke week een couplet erbij. Bijvoorbeeld met Advent, de Lijdenstijd. Tip: geef het stapellied aan ouders mee om thuis te herhalen. Als er een beamer beschikbaar is, kan de tekst van het lied mooi geïllustreerd worden.

Objectles

Een objectles behandelt in 3-5 minuten een Bijbels thema (één woord of korte zin) afgesloten met een bijpassend lied. Het is voor kinderen spannend als er een voorwerp aan te pas komt en als die steeds uit dezelfde koffer of tas wordt gehaald. Kinderen houden van vaste patronen. Als je een buiksprekende pop weet te gebruiken, maak je er helemaal iets moois van!

Voorbeelden

1.Dieren
Een lied met 10 coupletten over eigenschappen van God die we ook zien in dieren. Elke week mogen kinderen de bijbehorend knuffeldieren meenemen.

2. Kleuren
Behandel de kleuren van de regenboog en zing een regenbooglied. Elke kleur kent wel een Bijbelse invalshoek. Neem een voorwerp in die kleur mee – of vraag het vooraf ook aan kinderen of hun ouders (per mail).

3. Advent
Behandel vier gedeelten uit het Oude Testament die op Jezus’ komst duiden. Bijvoorbeeld Mozes (Deut. 18:18), Jesaja, de boodschap aan Maria en aan de herders.

4. Lijdenstijd
Bedenk een vervolgverhaal over een kind (met een pop in je handen, genaamd Lisa of zo) dat een klasgenoot pest maar daar spijt van heeft. In week 1 pest Lisa, de week erna probeert ze het weer goed te maken, in week 3 merkt ze dat ze nog steeds wil pesten, etc. Totdat ze merkt dat ze vergeving van zonden in haar innerlijk en een nieuw hart nodig heeft.

5. Pinksteren
Maak een lied over landen waar uw gemeente bij betrokken is, door zending, adoptiekinderen, werkvakantie van jongeren, et cetera. Zorg voor een vlag (op beamer) en andere kenmerken van dat land. Vraag, indien mogelijk, iemand iets over dit land en zijn ervaring te vertellen. Bid daarna dat ook daar mensen Jezus Christus zullen kennen en volgen.

6. Max en Maja
Ds. Frits Jongboom schreef korte humoristische kindermomentverhalen met illustraties in powerpoint. Max en Maja beleven iets tegen de achtergrond van een Bijbels thema. Zie www.jongboom.nl.

Bidden

Neem de tijd om van harte voor de kinderen te bidden. Daarin ervaren ze iets van jouw relatie met God. Probeer te variëren in je gebed; je bent voor hen een voorbeeld! Je kunt in je gebed bidden voor de kinderen, voor de medewerkers, iets van het thema meenemen en misschien zijn er speciale omstandigheden (verhuizing, start schooljaar, ziekte).
Voor kinderen die jarig zijn kun je apart en bij name bidden. Vraag ze dan eerst even bij je, dat vinden de meesten prachtig, en ook de ouder(s) en gemeente.

Wellicht vind je dit ook interessant

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema