8 leesideeën voor jouw gemeente

6 december 2011
  • Profielafbeelding van Stefan van Dijk
    Door:
    Stefan van Dijk

De Bijbel gaat open in de kerkdienst. Maar lezen je gemeenteleden hem ook buiten de diensten om? Acht ideeën om mensen weer samen aan het lezen te krijgen.

Intercultureel bijbellezen

Lees de Bijbel samen met mensen uit een andere cultuur en ontdek dat het Woord ook anders begrepen kan worden dan je misschien denkt. In het handboek See You in the Bible (Boekencentrum) is te vinden hoe je dit als gemeente praktisch kunt aanpakken.

Bijbel-in-één-jaar-cursus

Zoek een groep mensen met wie je de hele Bijbel in een jaar doorleest. Laat de participanten zich committeren aan een dagelijks leesrooster. Organiseer daarnaast regelmatig een bijeenkomst waar de groep ervaringen met elkaar deelt en nodig bijvoorbeeld een spreker uit rond een bepaald thema. Kijk voor ideeën op www.bijbelineenjaar.nl. Wanneer je de hele Bijbel in een jaar iets teveel vindt, dan kun je ook kiezen voor een beperkter leesrooster. Het boek Dwars door de Bijbel (Jongbloed) biedt een dagelijks leesrooster aan dat aansluit bij de tijd van het jaar.

Meditatief bijbellezen

Een manier om een lange tijd met een korte tekst bezig te zijn, is de meditatieve omgang met één of meer bijbelverzen. De oude traditie van de lectio divina bestaat uit vier delen. 1. Lectio: de bijbeltekst wordt hardop voorgelezen; 2. Meditatio: overweging van de tekst, wat staat er en wat doet het me?; 3. Oratio: gebed, de lezer bidt tot God naar aanleiding van de bijbeltekst; 4. Contemplatio: beschouwing van God, je wordt stil voor God en zijn aanwezigheid. Door een vijfde fase toe te voegen, waarin de deelnemers hun ervaringen met elkaar delen, maak je er echt een groepsactiviteit van. (Meer lezen: Handboek Christelijke Meditatie, Boekencentrum)

Bibliodrama

Verken een bijbelverhaal door het als het ware in te stappen. Door een verhaal op deze manier een creatieve invulling te geven, leer je het verhaal, de ander en jezelf op een nieuwe manier kennen. Het is aan te raden een ervaren begeleider te zoeken. Bibliodrama kan een enkele keer gespeeld worden, maar ook vaker in een serie bijeenkomsten. In dat laatste geval is het aan te bevelen overbekende en onbekende bijbelverhalen af te wisselen. (Meer informatie: www.bibliodrama.be)

Bijbel in films

Kijk met de gemeente of een groep gemeenteleden een aantal films die aan de Bijbel gerelateerd zijn. Denk daarbij aan verfilmingen van Bijbelse verhalen, zoals de tekenfilm Jozef de Dromenkoning, de klassieke The Ten Commandments, of films over Jezus als The Passion of the Christ, The Gospel of John en The Nativity Story. Bereid elke avond goed voor door een aantal gespreksvragen op papier te zetten. Een verrassender alternatief is het kijken van Hollywood-films en deze vervolgens te relateren aan Bijbelse thema’s. Hiervoor zijn goede kijk- en gesprekswijzers gratis beschikbaar: op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap zijn er een paar te vinden, op een site van het Britse bijbelgenootschap (www.reelissues.org) tientallen.

Kring rond gelijkenissen

De gelijkenissen van Jezus kunnen nog steeds mensen aanspreken. Start een kring rond deze verhalen. Lees de gelijkenissen, ontdek wat ze betekenen en hoe ze je eigen leven op de kop kunnen zetten. 

Bijbelquiz

Elk jaar rond bijbelzondag geeft het Nederlands Bijbelgenootschap een bijbelquiz uit. Organiseer een gemeenteavond om op een ontspannende manier bezig te zijn met de Bijbel en elkaar. De quiz is gratis aan te vragen via www.bijbelgenootschap.nl. In plaats van deze quiz kun je ook de Nationale Bijbelquiz van de EO gebruiken. Deze is via NPO Gemist terug te kijken.

Eigen film

Verfilm met een groep jongeren een bijbelverhaal. Door een gedeelte uit de Bijbel inkleuring te geven en na te spelen, kan de tekst op een andere manier betekenis krijgen voor de deelnemers. Wanneer je de film in een kerkdienst laat zien, dan kan de hele gemeente dit meemaken.

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 4 van 2011. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema