Geestelijke groei evalueren

22 november 2011
  • Profielafbeelding van Bo Boshers
    Door:
    Bo Boshers

Als ik één zorg heb over het jongerenwerk, dan is het de volgende: jongeren weten niet hoe een volgeling van Jezus Christus eruit ziet.

De afgelopen jaren heb ik honderden jongeren gevraagd wat het volgens hen betekent om christen te zijn. De antwoorden die ik kreeg, waren behoorlijk ontmoedigend. Op zijn best beschreven jongeren het christelijk leven als het volgen van allerlei regels en het bijwonen van saaie bijeenkomsten. Andere antwoorden gingen over de schuld die ze voelden over hun mislukkingen, waardoor ze voortdurend hun best deden een beter leven te leiden en zo 'geestelijker' te worden. Ik wacht nog op het antwoord dat ik graag zou willen horen: Dat christen zijn betekent dat we zijn geroepen voor een levensdurend avontuur om meer op Jezus Christus te lijken en door God gebruikt te worden om verschil te maken in de wereld.

Strategisch nadenken

Iedereen die met jongeren werkt heeft de verantwoordelijkheid én het voorrecht om hen niet alleen door hun tienerjaren heen te helpen, maar om hen te helpen meer als Christus te worden. Dit proces van groei en verandering wordt ook wel aangeduid als geestelijke groei. Onze uitdaging is als volgt: Hoe kunnen we jongeren toerusten met kennis en vaardigheden voor een leven van geestelijke groei? Hoe kunnen we bouwen aan het geloof van jongeren, zodat hun geloof niet alleen overleeft, maar voorspoedig groeit door de moeiten van elk jongerenleven heen? Het is een bijzondere uitdaging, die ook veel mogelijkheden biedt. Wanneer we strategisch nadenken over geestelijke groei, kan God ons gebruiken om jongeren waarden en vaardigheden bij te brengen om te groeien als christen en verschil te maken in de wereld.

Basiswaarden

Hoe ziet geestelijke groei - worden als Christus - eruit binnen het jongerenwerk? Het begint met duidelijke waarden. Tien basiswaarden bleken door de jaren heen bijzonder effectief in mijn werk met jongeren. Overdenk en bespreek deze waarden eens binnen je team. Vervolgens kun je een plan samenstellen om jouw jongeren te helpen om niet alleen beter te begrijpen wat het betekent om christen te zijn, maar om hen ook toe te rusten dit vorm te geven.

Geestelijke groei:

… Is essentieel - niet optioneel - voor volgelingen van Christus
… Is een reis, niet een doel
… Is Gods werk, maar heeft mijn aandeel nodig
… Betreft oefeningen, ervaringen en relaties die me helpen meer op Jezus te lijken
… Omvat mijn hele leven en niet slechts de zogenoemde geestelijke delen
… Kan altijd en overal plaatsvinden - geen restricties
… Is iets dat ik niet alleen doe, maar binnen een gemeenschap
… Is niet afhankelijk van vaardigheden of mogelijkheden - het is voor iedereen mogelijk
… Gaat niet volgens een vast stramien, maar past zich aan aan mijn persoonlijkheid, omstandigheden en gaven.
… Wordt gemeten in mijn liefde voor God en anderen.

De vijf G’s

Wanneer we onze jongeren duidelijke waarden hebben geleerd, moeten we hen ook hulpmiddelen geven om te zien waar zij in hun geestelijke groei staan. De vijf meest effectieve hulpmiddelen die ik ken zijn de vijf G's.

Een toegewijd volgeling van Christus is iemand die:
1. De genade van God op een persoonlijke manier begrijpt en zijn vertrouwen stelt op Jezus Christus als zijn Heer en Redder (Efeze 2 vers 8, 9).
2. Van harte geestelijk wil groeien en zijn of haar leven duidelijk aan het veranderen is (2 Petrus 3 vers 18).
3. Actief deelneemt aan een groep (kerngroep) met medegelovigen die ook geestelijke volwassenheid en gemeenschap nastreven (Handelingen 2 vers 46).
4. De gaven leert te gebruiken die God hem/haar als dienaar van Jezus Christus heeft gegeven (Romeinen 12 vers 6-8).
5. Aan de gemeente geeft door verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een deel van Gods werk in de gemeente (Filippenzen 4 vers 11-19).

Evaluatiemiddel

Om een duidelijk beeld te krijgen van de vijf G's, kun je het onderstaande beoordelingsmiddel gebruiken. Hiermee kun je de geestelijke groei van de jongeren evalueren.

Genade

Welke uitspraak is op jouw jongeren van toepassing?

1) Mijn jongeren zijn niet begaan met vrienden die Christus niet kennen
2) Mijn jongeren delen hun geloof met niet-christelijke vrienden sporadisch
3) Mijn jongeren delen hun geloof vaak met hun niet-christelijke vrienden
4) Mijn jongeren zijn zeer begaan met hun niet-christelijke vrienden en delen hun geloof zodra de gelegenheid daar is.

Groei

Welke uitspraak is op jouw jongeren van toepassing?
1) Mijn jongeren groeien niet in relatie met God
2) Mijn jongeren groeien een klein beetje in relatie met God
3) Mijn jongeren groeien redelijk in hun relatie met God
4) Mijn jongeren groeien enorm in hun relatie met God.

Groepen

Welke uitspraak is op jouw jongeren van toepassing?
1) Mijn jongeren hebben geen benul wat het is om deel uit te maken van een gemeenschap
2) Mijn jongeren hebben een of twee christelijke vrienden, maar met hen praten ze nauwelijks over hun geloof
3) De meeste van mijn jongeren maken deel uit van een kleine groep
4) Mijn jongeren ervaren ware gemeenschap en leven hun leven samen met anderen.

Gaven

Welke uitspraak is op jouw jongeren van toepassing?
1) Mijn jongeren weten niet dat ze geestelijke gaven hebben.
2) Enkele van mijn jongeren weten wat geestelijke gaven zijn, maar weten niet welke gaven zij hebben en ze deze kunnen inzetten.
3) Mijn jongeren weten wat geestelijke gaven zijn en zijn aan het ontdekken wat hun gaven zijn.
4) Mijn jongeren hebben hun geestelijke gaven ontdekt en gebruiken deze binnen het koninkrijk van God.

Geven

Welke uitspraak is op jouw jongeren van toepassing?
1) Mijn jongeren zien niet dat God hen alles geeft.
2) Mijn jongeren danken zo nu en dan wel voor de gaven die God hen gegeven heeft.
3) Mijn jongeren danken God regelmatig voor wat Hij hen gegeven heeft en zij willen dit in hun leven gebruiken.
4) Mijn jongeren worden goede rentmeesters en gebruiken hun gaven steeds meer in zijn Koninkrijk.

De uitdaging van de 5 G's

Door de vijf G's te gebruiken, kun je zien waar je jongeren staan in hun geestelijk leven. Kijk nog eens naar deze G's. Help jij je jongeren te groeien in deze gebieden? Wat zou jij kunnen doen om je jongeren te helpen te groeien als christen?

Wellicht vind je dit ook interessant

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema