Kinderwerkbeleid maken

1 september 2011
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Een kerk met goed kinderwerk krijgt veel waardering. De vraag is hoe je het belang van het kind verankert in het beleid van de gemeente, zodat de kwaliteit blijvend is of groeit.

Visie

Kinderen zijn een volwaardig deel van de gemeente (Marcus 10 vers 13-16). Het is een specifieke groep die voortdurend in ontwikkeling is. We hopen dat ze Gods liefde en genade ervaren, leren begrijpen en gaan zoeken. Deze hoop vraagt om verwoording in een visiestuk: wat willen we als kerk graag zien gebeuren in kinderen en in het kinderwerk? Vragen die we ons moeten stellen zijn:

Welke plek hebben kinderen en kinderwerk in de gemeente?Waar staat een kind op twaalfjarige leeftijd na jarenlange betrokkenheid in het kinderwerk?Wat verwachten we van de leiding en assistenten?Wat hopen we voor niet-kerkelijke kinderen die meekomen?Wat verwachten we van de samenwerking tussen kerk en ouder(s)?

Waarden

Naast een visie (richting) zijn waarden van belang: wat kenmerkt het kinderwerk (cultuur/sfeer)? Waarden als Godgericht, veilig, kindvriendelijk, kleine groepen kunnen in korte zinnen worden omschreven. Help medewerkers ze te kennen en begrijpen. Ze dienen ook besproken en gedragen zijn in de kerkenraad. Besef dat waarden en visie in een vergiet wonen: ze lekken weg en moeten dus regelmatig en via wisselende invalshoeken opgefrist worden.

Structuur

De leiding van het kinderwerk ligt bij het hoofd kinderwerk. Hij of zij is verantwoordelijk voor de volgende vier elementen:

1. Inhoud
2. Organisatie
3. Medewerkers
4. Beleid en verantwoording.

Vaak heeft een raadslid het kinderwerk als aandachtsgebied in zijn portefeuille. Naast meeleven en meedenken over grote lijnen en knelpunten is persoonlijke coaching van het hoofd kinderwerk van belang. Hoe gaat het met deze persoon zelf: geestelijk, emotioneel, lichamelijk? Krijgt hij genoeg bemoediging, geestelijke voeding en inhoudelijke toerusting?

Kinderwerkraad

Bij een groot kinderwerk kan een kinderwerkraad ingesteld worden, waarin men maandelijks het reilen zeilen doorspreekt. In die raad komen de bovengenoemde vier elementen naar voren. Het kinderpastoraat kan daarin ook verankerd zijn.

Kerk en gezin

In de visie op kinderwerk hoort ook het gezin thuis. Want daar gebeurt het grootste deel van de geloofsopvoeding. De vraag is dus: hoe ondersteunt de gemeente de ouders daarin? Zijn er gespreksgroepen, geloofsopvoedingscursussen, thema-avonden? Bekijk als kerkenraad het gemeentezijn eens vanuit de doelgroep ouders. Luistercontact met ouders is belangrijk: wat is de leefwereld van het kind en hoe kunnen we daarin Gods liefde en Woord brengen? Informeer ouders over de visie en doelen van het kinderwerk, zodat je goed samenwerkt.

Financiën

Goed kinderwerk kost geld. Er zijn goede hulpmiddelen nodig als bijvoorbeeld cd-spelers, werkboeken, spelmateriaal en aankleding van de ruimtes.
Naast kosten voor het wekelijkse kinderwerk is de investering in mensen belangrijk. Laat je medewerkers bijvoorbeeld naar toerustingsdagen gaan of naar specifieke workshops op het gebied van kinderpastoraat en verhalen vertellen.
Denk ook aan een bemoedigingsavond voor alle medewerkers waarin ze worden bedankt voor hun inzet en waar tijd is om te vieren wat gedaan mocht worden.

Meerjarenplan

Meestal zijn er meer wensen dan mogelijkheden. Een meerjarenplan geeft de ruimte om stap voor stap in een bepaalde richting verder te groeien. In dat plan kun je ook zichtbaar maken hoeveel kinderen je in de komende jaren per leeftijdsgroep verwacht. Dat heeft invloed op aantal en soort medewerkers, op benodigde ruimten, materialen, toerusting, et cetera. In het meerjarenplan komen visie en prioriteiten bij elkaar; het helpt om tot een realistisch jaarplan te komen.

Jaarverslag

Het hoofd kinderwerk maakt jaarlijks een verslag met hoogte- en knelpunten, vorderingen in het meerjarenplan, overzicht van aantallen medewerkers en kinderen per leeftijdgroep en de veranderingen daarin in de afgelopen en komende jaren. De bespreking van dit jaarverslag, bijvoorbeeld op een gemeentevergadering, is ook een goed moment om de kinderwerkleiding te bedanken voor het vele werk dat zij doen voor kinderen en medewerkers.

Wellicht vind je dit ook interessant

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema