Leidinggeven aan een veranderingsproces in de kerk

9 augustus 2011
 • Profielafbeelding van Jaap Ketelaar
  Door:
  Jaap Ketelaar

Als we onze visie en strategie bepaald hebben, komt de vraag op: ‘En nu, hoe geven we leiding aan de daadwerkelijke uitvoering van de verandering?’

In zijn boek ‘Managen van transities – over de menselijke kant van organisatieveranderingen’ beschrijft William Bridges hoe deze fase in drie stappen succesvol kan verlopen. Opmerkelijk is dat hij de verandering vergelijkt met onder andere de uittocht uit Egypte, de doortocht door woestijn en de intocht van het volk van God in het Beloofde Land onder leiding van Mozes.

In het kort hier de drie stappen, met als doel, zoveel mogelijk gemeenteleden te winnen voor de overtocht, en zoveel mogelijk gemeenteleden een eigen plek aan te bieden indenieuwe structuur.

1. Sterven van de oude structuur

 • Praat altijd met respect over de geschiedenis. De mensen die je wilt meenemen hebben deze gebouwd.
 • Wees eerlijk in het samen vaststellen: wie moet wat loslaten en wie gaat wat verliezen?
 • Verwacht een rouwproces en geef daar tijd voor.
 • Sluit de oude fase op een vast moment duidelijk af, in een viering met perspectief

2. De neutrale zone

 • Het oude functioneert niet meer, het nieuwe functioneert nog niet. Dus: onzekerheid. Communiceer en laat iedereen zijn vragen stellen. Wees als leiders een anker en rustpunt in tijden van storm.
 • Gebruik deze tijd om open te staan voor vernieuwing en groei in de relatie met God en elkaar.
 • Mensen willen hier zo snel mogelijk doorheen, maar de realiteit is: een verandering kost tijd.

3. De geboorte

 • Blijf niet in de boot van de neutrale zone zitten. Toen het volk na de woestijn bij het beloofde land aankwam, durfden ze er niet in. Gevolg: veertig jaar in de neutrale zone tot een bange generatie uitgestorven was en een nieuwe generatie onder leiding van de moedige Jozua en Kaleb het beloofde land innam.
 • Blijf de visie schetsen. Martin Luther King is een geweldig voorbeeld in zijn ‘I have a dream’-rede. Dan zijn mensen bereid offers te brengen om de droom te verwezenlijken. Het leiderschap van de gemeente heeft hierin een inspirerende rol.
 • Geef de verschillende groepen in je gemeente allemaal de kans om hun eigen plek in te nemen in de nieuwe situatie. Zoals de twaalf stammen hun eigen gebied kregen, maar eerst elkaar hielpen.
 • Vier bij iedere gehaalde doelstelling uitbundig feest om met dankbaarheid God de eer te geven voor Zijn leiding en ondersteuning.

Literatuur:

 • Bridges, William, Managen van transities – over de menselijke kant van organisatieveranderingen, Thema – Zaltbommel 2005
 • Kotter, John P., Leiderschap bij verandering, Academic Service 2007 (12e oplage)

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 4 van 2010. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema