Niemand de deur uit zonder exitinterview

8 augustus 2011
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Veel oud-kerkenraadsleden willen na hun ambtsperiode niets meer met de kerk te maken hebben, onthulde in 2001 het onderzoek ‘Ik geloof het wel’ van prof. dr. Henk de Roest. Een exitgesprek kan dat voorkomen.

Een exitgesprek vindt plaats kort nadat iemand in de kerk zijn of haar taak neerlegt. Ex-medewerkers krijgen de gelegenheid om te vertellen hoe zij terugkijken op de afgelopen periode, waarom ze het werk deden, waarom ze nu stoppen en welke suggesties ze hebben voor een opvolger. Ze hebben in dit gesprek een vrijere positie dan toen ze nog verantwoordelijkheid droegen en dat maakt het vaak makkelijker om kritiek te uiten en tips en adviezen te geven. Neem ruim de tijd voor dit gesprek, adviseert het vrijwilligerswerkboek Werven, begeleiden en uitzwaaien van de Protestantse Kerk. Ook omdat de ervaring leert dat de meeste mensen pas na enig doorvragen onder woorden brengen wat hun eigenlijke vertrekmotief is.

Continu proces

De gegevens die uit de exitgesprekken naar voren komen, kan een kerk of organisatie verwerken en inventariseren. Dit moet een continu proces zijn. Het is belangrijk dat een kerkenraad weet hoe het klimaat in de gemeente is en hoe de gemeenteleden dit ervaren. Een analyse van de informatie kan zelfs reden zijn om de koers van de gemeente bij te stellen.

Een exitgesprek is een groeikans voor kerken. Bovendien kan het ertoe leiden dat je oud-vrijwilligers in de toekomst nog eens kan vragen voor een klus. Wie investeert in afscheid nemen, heeft daar later vaak profijt van.

Doelstellingen exitgesprek op een rij:

  • Op formele wijze afsluiten van de samenwerkingsperiode door kerk/organisatie en vrijwilliger
  • Achterhalen van de werkelijke vertrekmotieven van de vrijwilliger
  • Duidelijk krijgen hoe de vrijwilliger het werkklimaat binnen de kerk/organisatie heeft ervaren
  • Aandachtspunten ontdekken ter verbetering van het te voeren beleid.

(Bron: Werven, begeleiden, uitzwaaien, Protestante Kerk)

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 2 van 2010. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema