10 tips voor een goed afscheid

8 augustus 2011
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Stopt een vrijwilliger in de kerk? Zorg dan voor een goed afscheid!

1. Vrijwilligersfeest

Organiseer eens per jaar een medewerkersfeest. Neem afscheid van de vrijwilligers die ermee stoppen en maak ‘spelenderwijs’ kennis met de nieuwe. Het mooie van een ontspannen feest is dat je mensen van een heel andere kant leert kennen en dat er nieuwe energie ontstaat. Laat blijken dat het gewaardeerd wordt dat mensen zich vrijwillig inzetten voor de kerk.

2. Borrel na een vergadering

Zwaai iemand uit tijdens de laatste vergadering waarin de vrijwilliger aanwezig is. Ontwikkel hiervoor bijvoorbeeld een bijzonder of ludiek ritueel.

3. Uit eten

Ga uit eten met de werkgroep of commissie om afscheid te nemen van een medewerker. Denk hierbij ook aan de mogelijke partners. Zij hebben de vrijwilliger ten slotte ondersteund om het werk in de gemeente te kunnen doen.

4. Afscheidswoord in de dienst

Als de persoon in kwestie het prettig vindt, kun je op zondag vanaf het podium aandacht geven aan iemands vertrek. Het bevordert de openheid in de kerk, geeft uiting aan het samen gemeente-zijn en informeert mensen over het werk ‘achter de schermen’.

5. Cadeau

Geef een persoonlijk, zelfgemaakt, cadeau waaruit de waardering blijkt voor het werk dat iemand heeft verzet. Een cadeau met aandacht voor iemands persoon is te verkiezen boven een boekenbon of bos bloemen. Een klein grappig presentje tussendoor, voor bijvoorbeeld alle jeugdwerkers, werkt ook heel motiverend.

6. Interview in het kerkblad

Een kerkblad is een goede plek om iemand die een taak loslaat iets te laten vertellen over de afgelopen periode. Wat was bijvoorbeeld zijn of haar meest indrukwekkende ervaring of mooiste ontmoeting?

7. Speech

Wees eerlijk in een afscheidswoord. Onderzoek hoelang iemand zich heeft ingezet, hoe de samenwerking met anderen verliep, wat goed ging in de activiteit en wat minder. Resultaat is dat de broeder of zuster die afscheid neemt zich serieus genomen voelt.

8. Exitgesprek

Voor de vrijwilliger is een exitgesprek een markeringsmoment. Geef aandacht aan het voelen, vinden en denken van de medewerker. Leer van hem of haar wat de kerkelijke organisatie voortaan anders of beter kan doen op dit onderdeel.

9. Visite

Breng een uitgezwaaide vrijwilliger na drie tot zes maanden nog eens een meer pastoraal getint bezoek. Mogelijke vragen: Hoe beleef je het hebben van meer vrije tijd? Hoe kijk je terug op de afgelopen periode? Is er iets verandert in de manier waarop je tegen kerk en geloof aankijkt?

10. Stel een vrijwilliger aan

Stel een iemand aan die speciaal op 'afronders' let en ze bedankt voor wat ze gedaan hebben. Vermijd willekeur en leg vast welke vorm van afscheid je gebruikt voor welke gelegenheid.

Bronnen: Werven, begeleiden en uitzwaaien, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, www.vrijwilligerswerk.info

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 2 van 2010. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema