Seminar met Joël Boertjens en Paulien Vervoorn

Waarom is het belangrijk dat iedere christen nadenkt over de rol van de vrouw in de kerk? Welke Bijbelse passages en hoofdlijnen helpen om hierin zowel God en mens recht te doen? En hoe kun je als plaatselijke kerk hierover een eerlijk en inhoudelijk gesprek voeren? Dit interactieve seminar helpt je om wijzer, krachtiger en vruchtbaarder een weg te vinden in deze actuele vragen. 
   

Dit webinar vond plaats op zaterdag 30 mei 2020 van 16.00 - 17.00 uur, en is hieronder terug te kijken.
Kijk voor het volledige programma op www.samenkerksamensterk.nl

Over de sprekers

Joël Boertjens is voorganger in Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam en deed jarenlang studie naar dit onderwerp. Recent kwam zijn boek 'Allen voor één: Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk' uit. Paulien Vervoorn is auteur, spreker en trainer bij Geloofwaardig spreken. Ze begeleidt sprekers, voorgangers en predikanten (m/v) in het spreken.

Netwerk Gelijkwaardig leiderschap

Dit webinar van de Digitale Pinksterconferentie wordt aangeboden vanuit het netwerk Gelijkwaardig leiderschapLogo gelijkwaardig leiderschap.png van MissieNederland. Dit netwerk wil recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap te stimuleren.

Ontdek meer over dit thema

Verdiep je verder

In de podcast Kerk & Samenleving gaat MissieNederland-directeur in gesprek met Joël Boertjens over zijn boek Allen voor Eén: Vrouwen en mannen voor Koning en kerk. Marijke Volgers deelt hoe het boek helend voor haar is.

Naar de aflevering