Gelijkwaardig gaan

Een reflectie bij No Choice

8 november 2019
  • Profielafbeelding van Haije Bergstra
    Door: Haije Bergstra

Het missionaire landschap is de laatste halve eeuw geweldig veranderd. Eén van de oorzaken is de verzelfstandiging van voormalige kolonies. Eigen baas in eigen land. In een aantal van deze voormalig gekoloniseerde landen is de kerk explosief is gegroeid. Kijk naar Latijns-Amerika en delen van Afrika. Het christendom is er booming en de kerk charismatisch en dynamisch. De kerkelijke gelijkwaardigheid tussen de westerse en de kerk van de ‘global south’ groeide sindsdien langzaam. Dit is merkbaar op mondiale kerkelijke conferenties en vergaderingen waar de kerk van het zuiden tegenwoordig in de meerderheid is.

Ondanks deze veranderingen in de wereldkerk, blijft één belangrijk feit gelijk: de opdracht van Jezus om het evangelie aan de hele wereld bekend te maken. Uit onwetendheid hoor ik mensen wel eens zeggen dat iedereen op deze aarde in de gelegenheid is geweest om het evangelie te horen. Deze uitspraak is echter niet juist. Er zijn nog steeds bevolkingsgroepen die geen kennis hebben van het evangelie en niet weten dan Jezus ongeveer 2000 jaar geleden op deze aarde heeft rondgelopen. Er zijn plaatsen op deze aarde waar de lokale kerk haar missionaire taak niet kan oppakken. Ze is te klein en hulp van buitenaf is dan nodig. Koreanen pakken Jezus’ opdracht daarom met verve op en vertrekken naar Centraal Azië. Latino’s strijken neer in Noord-Afrika. Filippijnse christenen werken in het Midden-Oosten en leven hun geloof uit. De kerk die eerst missionair werkers binnen haar grenzen had, stuurt nu zelf werkers uit naar onbereikte volken. Ze treden in de voetsporen van de apostelen uit de eerste eeuw.

De kerk die eerst missionair werkers binnen haar grenzen had, stuurt nu zelf werkers uit naar onbereikte volken. Ze treden in de voetsporen van de apostelen uit de eerste eeuw.

Aandacht voor onbereikte volken kan beginnen door te leren van het toenemende aantal broers en zussen uit de meerderheidswereld die met heilig Vuur de onbereikte wereld intrekken met het evangelie. We horen nog te weinig van de verhalen van missionair werkers uit het zuiden (en oosten). De veranderende kerkelijke verhoudingen tussen noord en zuid merken we met name door gemeentestichting vanuit de meerderheidswereld in Nederland zelf. Er gebeurt echter veel meer dan dat. Wanneer de kerk van het noorden zich werkelijk gelijkwaardig, maar ook nederig en bescheiden, opstelt naast de broers en zussen uit de meerderheidswereld dan werkt ze zij aan zij met Peruanen, Nigerianen of Brazilianen aan dit ene doel: Jezus bekend maken waar Hij nog niet gekend is.

Verder lezen?

Het begint bij bewustwording: Er zijn nog onbereikte volken

“Ook voor de kerk van Nederland, is er een uitdaging om alle etnische volken op aarde te bereiken.” Aan het …
Lees verder

Wake up call

Slechts een schamele drie procent van alle christelijke zendelingen werkt in Aziatische landen. Hier woont 97 procent va…
Lees verder

Sneeuwstorm, winter of ijstijd

Een krachtige metafoor die ik om me heen hoor over de huidige coronacrisis is die van het weer: is de huidige crisi…
Lees verder