Waarom moeten christenen meer aan de bal zijn als het gaat om gerechtigheid?

23 september 2016
  • Profielafbeelding van Marnix Niemeijer
    Door: Marnix Niemeijer

Mijn eerste gedachte bij deze vraag is: Goddank zijn er wereldwijd veel christenen die zich actief richten op een wereld waar meer gerechtigheid zichtbaar en hoorbaar is. Natuurlijk denk ik daarbij aan iemand als de paus. Wat is hij voor velen van betekenis, wat geeft hij aan veel mensen hoop.

Maar ik denk ook aan al die mensen die ik in de afgelopen jaren op allerlei plekken in de wereld ontmoet heb - en waarvan ik vaak niet eens de naam meer weet. Mensen die zich met grote vasthoudendheid inzetten voor een beter leven voor de allerarmsten. Die zich inzetten voor een eerlijker wereld en daarbij beginnen met hun eigen keuzes, hun eigen levenswijze.

Waarom doen zij dat? Als je het hun vraagt, dan hoor je in hun antwoorden dikwijls een paar geloofsuitgangspunten, die zij heel praktisch maken. Het geestelijke is niet een aparte dimensie, maar is als desem. Het doortrekt hun leven.

Allereerst, de God die zij willen dienen en navolgen, en naar wiens beeld zij geschapen zijn, vindt recht doen belangrijk. Het is een wezenskenmerk van Hem. Je laat aan hen die God niet kennen, zien wat het karakter van Hem is.

Verder zijn ze zich bewust van het grote herstelverhaal, waarmee God vanaf de val in zonde bezig is in de wereld en weten zij zich daarin opgenomen. De nieuwe werkelijkheid die God wil scheppen, is nauw verbonden met gerechtigheid. Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, zegt Jezus in de Bergrede. Dit Koninkrijk en deze gerechtigheid zijn niet gemaakt voor een andere wereld, voor een andere planeet, maar voor de concrete wereld waarin zij, waarin wij, leven. En zij geloven keihard dat wanneer Jezus terugkomt hun wereld vol gerechtigheid zal zijn. Een kind zal daar pas sterven als honderdjarige, zoals Jesaja schrijft. En dat zegt wat in hun wereld met grote kindersterfte.

Ten slotte valt het mij op dat zij vaak ook aangeven dat gerechtigheid te maken heeft met gewoon echt mens zijn. Vrouwen worden niet meer mishandeld, kinderen niet meer verhandeld, sociaal taboe en eenzaamheid worden tegengaan. Met natuurlijke hulpbronnen wordt zorgvuldig omgegaan zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken en stem wordt gegeven aan hen die geen rechten en dus geen stem hebben.

Kortom, mensen krijgen hun waardigheid terug. En is dat niet juist wat God wil: mensen echt weer volwaardig mens laten zijn?
Recht doen laat het hart van God zien. Patronen van zijn even radicaal als liefdevol herstelwerk komen tot leven. Wie missionair present wil zijn, doet recht.

Uit ideaz

Dit artikel werd geschreven voor ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Verder lezen?

#GodToo - Myrto Theocharous

Myrto Theocharous sprak tijdens The Justice Conference 2018 van Tear. Aan de hand van een sterke vergelijking met d…
Lees verder

Vijf manieren om als kerk om te gaan met de vluchtelingenproblematiek

We hebben ze allemaal op ons netvlies. De schokkende beelden van vluchtelingen die proberen Europa te bereiken. Wat kun …
Lees verder

Armoede en recht doen

Op veel verschillende manieren zijn kerken betrokken bij mensen die in armoede leven. Ze geven financiële hulp en z…
Lees verder