6 tips om nieuwe leiders voort te brengen

1 april 2016
  • Profielafbeelding van Paul Koeleman
    Door: Paul Koeleman

Bedrijven, kerken en organisaties hebben meer dan ooit behoefte aan nieuwe leiders. Mensen die een nieuwe visie hebben en verantwoordelijkheid willen en durven nemen. 6 tips om nieuw leiderschap te ontwikkelen.

1. Stimuleer verantwoordelijkheid nemen en geef vertrouwen

Leer nieuwe leiders om verantwoordelijkheid te nemen. In eerste instantie voor zichzelf. Leer ze om problemen, bijvoorbeeld met relaties, niet uit de weg te gaan maar aan te pakken. Nieuwe leiders hebben veel vertrouwen nodig. Bevestig en bemoedig ze. Stimuleer ze om in kleine dingen verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld in het organiseren van een activiteit. Bouw dit langzaam maar zeker uit. Geef ze mee dat ze ook fouten mogen maken. Zonder fouten is er namelijk geen vernieuwing. Zolang elke fout een nieuwe is, boeken ze vooruitgang.

2. Vraag om inbreng en nieuwe ideeën

Nieuwe leiders zijn anders dan oude leiders. Ze willen het anders doen, op hun eigen manier. En dat is heel goed. Vraag ze om hun inbreng en frisse ideeën, stimuleer nieuwe leiders in het anders doen dan de oude garde. Geef ze ruimte om mee te denken en mee te werken.

3. Wees oprecht betrokken

Investeer veel tijd in nieuwe leiders. Loop met ze mee, wees geïnteresseerd en leer ze echt kennen. Niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook in gewone dingen. Inspireer ze en daag ze uit om het potentieel dat God ze heeft gegeven te ontdekken. Praat over onderwerpen die moeilijk bespreekbaar zijn. Bijvoorbeeld over een verslaving waar ze mee worstelen of over trots. Praat over de motivatie en reden waarom ze leider willen worden.

4. Spiegels vergroten zelfkennis

Zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfcorrectie zijn van groot belang om zelfkennis te vergroten. En dat bevordert dienstbaarheid en samenwerking met anderen. Help nieuwe leiders in het ontdekken van hun sterke en zwakke kanten. Stimuleer ze in een gezonde werk- en privébalans. Laat ze in de spiegel kijken van vrienden die eerlijke feedback durven geven. Geef zelf het goede voorbeeld in authentiek en kwetsbaar zijn. Leer nieuwe leiders dat ze niet alles hoeven te weten en dat sorry-zeggen heel goed is.

5. Inspireer tot groot denken en klein beginnen

Er is behoefte aan nieuwe leiders die groot durven denken. Want God is groot en ook Zijn opdracht voor ons. Ontwikkel een missie en visie door samen te dromen, na te denken en plannen te smeden. Help ze om hun dromen om te zetten in concrete stappen. Begin in het klein.

6. Daag uit om geen volgers te creëren maar andere leiders

Gezond leiderschap staat ten dienste van anderen. Stimuleer juist ook nieuwe leiders om andere leiders op te leiden en geen volgers te creëren. Help ze om anderen maximaal uit de verf te laten komen. En om in het geval van beschuldigingen, iets meer dan hun eigen deel van de beschuldiging op zich te nemen en iets minder dan hun eigen deel van de eer. Dan groeit een gezond leiderschap.

Verder lezen?

“The world will be better if they lead together”

“Cultureel gezien staan we vandaag de dag op een kruispunt, waar de relaties tussen mannen en vrouwen afbrokkelen.…
Lees verder

Scheppingsorde in 1 Timoteüs 2 vers 13?

Een paar oplettende lezers misten in mijn vorige blog over het gebruik van (het woord) ‘scheppingsorde’ in d…
Lees verder

Is scheppingsorde wel Bijbels?

In de discussie over de rol van vrouwen in de kerk schermen tegenstanders geregeld met het woord ‘scheppingsorde&r…
Lees verder