De kracht van de huddel

6 februari 2013
  • Door: Jos & Christine Kisteman

Christenen in Gouda experimenteren met de huddel. Een model aangereikt door Nederland Zoekt om missionair discipelschap te bevorderen.

Coaching

Een huddel is een groep van maximaal tien mensen die in een open, persoonlijke en coachingsachtige sfeer samen op zoek gaan naar wat God in hun leven aan het doen is. De deelnemers staan ervoor open om hierin gediscipeld te worden, dat wil zeggen dat ze de geleerde principes in praktijk willen brengen. Karakteristiek voor een huddel is dat deze niet zozeer gericht is op kennisvermeerdering, maar op het praktisch handen en voeten geven van het volgeling zijn van Jezus in het dagelijks leven. Twee kernvragen die voortdurend terugkomen, zijn:

  1. Wat zegt God op dit moment tegen je?
  2. Hoe ga je hierop antwoorden?

We maken hierbij gebruik gemaakt van eenvoudige, praktische modellen ontwikkeld door 3Dm (www.weare3dm.com) en de St. Thomas Church uit Sheffield, Engeland. Zij hebben al meer dan twintig jaar ervaring met huddels en missionaire groepen.

Diepere relaties

In Gouda heeft de huddel ons geholpen om echt ons leven met elkaar te delen. Gesprekken gaan al snel diep en worden heel persoonlijk. Het is opmerkelijk hoe kwetsbaar en open mensen durven te zijn en hoe snel je bij het hart uitkomt.

De deelnemers in onze eigen huddels zijn enthousiast en geven aan enorm gegroeid te zijn in hun relatie met God en beter in staat te zijn het volgen van Jezus praktisch te maken en daar elke dag bewust mee bezig te zijn. Bijna alle deelnemers zijn bezig met het aangaan van meer en diepere relaties met niet-christenen. Ook wijzelf nemen deel aan een huddel, geleid door mensen uit Engeland. En onze eigen ervaringen sluiten hier helemaal op aan. Er gaat enorm veel kracht van uit als je ziet wat God in je leven aan het doen is. Door hier te beginnen is missionair discipelschap een natuurlijk gevolg!

Gouda is niet de enige plek waar op dit moment geëxperimenteerd wordt met de huddel. Tijdens de ‘learning community’ van Nederland Zoekt… (www.nederlandzoekt.nl) hebben zo’n twaalf gemeenten en initiatieven uit Nederland hiermee kennisgemaakt. Ook daar zijn de eerste ervaringen veelbelovend en zeer positief.

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 4 van 2012. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Verder lezen?

24/7 Gebed tijdens de Week van gebed voor eenheid 2020

Zo’n anderhalf jaar geleden werd Patrick van Oostveen gevraagd om zich aan te sluiten bij het voorbede team van zi…
Lees verder

Van schaamte naar een onweerstaanbare uitnodiging

In Westerse landen overweegt 80-95% van de kerkbezoekers niet de stap te nemen om een ander uit te nodigen voor een kerk…
Lees verder

Het groene hart van ons geloof

Klimaatprotesten over de hele wereld, tieners die volwassenen ter verantwoording roepen, plasticsoep, verlies van biodiv…
Lees verder