Kerk en millenniumdoelen

8 mei 2012
  • Profielafbeelding van redactie
    Door: redactie

Aan de hand van acht millenniumdoelen willen regeringsleiders van 189 landen voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen op het gebied van armoede en onrecht aanpakken.

Micha Challenge

Vanuit de kerken is in het jaar 2000 een wereldwijd initiatief gestart – Micha Challenge – om regeringen aan hun afspraak te houden. Maar ook om kerken zelf te stimuleren vorm te geven aan het realiseren van de doelen. In Nederland coördineert Micha Nederland dit initiatief.

Hieronder een overzicht van de acht Millenniumdoelen

De armoede halveren en minder mensen honger

Millenniumdoel 1

Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 ten minste voor de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel 41,7 procent van de wereldbevolking.

Iedereen naar school

Millenniumdoel 2

In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te
helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. In millenniumdoel twee is vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs moeten volgen.

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Millenniumdoel 3

Het derde millenniumdoel gaat over de rechten van vrouwen. Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit echter niet voldoende om achterstelling van vrouwen tegen te gaan.

Minder kindersterfte

Millenniumdoel 4

Het percentage kinderen jonger dan vijf jaar dat in ontwikkelingslanden overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In dat jaar stierven in de arme landen 13 miljoen kinderen.


Verbeteren van de gezondheid van moeders

Millenniumdoel 5

Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. In de millenniumdoelen is vastgelegd dat moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dit te kunnen realiseren zijn reproductieve en seksuele rechten voor vrouwen essentieel.

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Millenniumdoel 6

Sinds begin jaren negentig heeft aids miljoenen slachtoffers gemaakt, vooral in Afrika. Afgesproken is dat in 2015 de verspreiding van hiv/aids tot staan moet zijn gebracht. Ook moet in 2015 iedereen met hiv/aids hiervoor de juiste medicijnen kunnen krijgen.

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Millenniumdoel 7

Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang.

Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling

Millenniumdoel 8

Het achtste millenniumdoel gaat over de manier waarop de rijke landen ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingshulp te geven, schulden te verlichten en door het wegnemen van handelsbarrières. Hierdoor krijgen de arme landen meer mogelijkheden hun producten te exporteren naar de rijke landen.

Meer informatie: www.millenniumdoelenatlas.nl/atlas/
Zie ook: www.micahchallenge.org

Verder lezen?

Het groene hart van ons geloof

Klimaatprotesten over de hele wereld, tieners die volwassenen ter verantwoording roepen, plasticsoep, verlies van biodiv…
Lees verder

#GodToo - Myrto Theocharous

Myrto Theocharous sprak tijdens The Justice Conference 2018 van Tear. Aan de hand van een sterke vergelijking met d…
Lees verder

Vijf manieren om als kerk om te gaan met de vluchtelingenproblematiek

We hebben ze allemaal op ons netvlies. De schokkende beelden van vluchtelingen die proberen Europa te bereiken. Wat kun …
Lees verder