Third Culture Kids NL

Netwerk TCK Nederland

TCK Nederland is een werkgroep van MissieNederland met als doel het bevorderen van de sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van Nederlandse third culture kids (TCK) voor, tijdens en na uitzending naar het buitenland. 

Wat is een third culture kid?

TCK staat voor third culture kid. Een third culture kid heeft een belangrijk deel van zijn/haar jeugd doorgebracht in een andere cultuur dan die van zijn ouders, zodat elementen van zowel de gastcultuur als de cultuur van de ouders integreren tot een derde cultuur. Dit geldt vaak voor kinderen van missionaire werkers in het buitenland. (Third Culture Kids kunnen ook kinderen van diplomaten, expats of  mensen uit het leger zijn, die door het werk van hun ouders in het buitenland zijn opgegroeid.)  Kinderen die met hun ouders in het buitenland hebben gewoond zijn gevormd door andere culturele ervaringen en voelen zich (bij terugkeer) vaak anders dan en niet begrepen door kinderen die zijn opgegroeid in Nederland.

Wat doet dit netwerk?

  • TCK Nederland faciliteert contacten tussen third culture kids, met als doel het bevorderen van het (re)integratieproces;
  • We onderhouden en bevorderen contacten met netwerken die third culture kids ondersteunen, om deze doelgroep onder de aandacht te brengen en bestaande kennis hierover uit te breiden;
  • We geven informatie aan TCK-ondersteunende netwerken, zoals ouders, kerken, thuisfrontteams, scholen en zendingsorganisaties.

Een concrete activiteit is het jaarlijkse tienerweekend en de juniordag.