6 sep.

dinsdag 6 september 2022 tot zondag 25 juni 2023

Thema: Gods Koninkrijk en de Heilige Geest Organisatie: Evangelisch College, New Wine Nederland, Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), Evangelisch Werkverband. Locatie: Amersfoort (1e jaar) E-mailadres: h.roos@evangelisch-college.nl Toelichting:

Het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest is een deeltijd-onderwijsprogramma aan het Evangelisch College. Het college biedt dit aan in samenwerking met New Wine, Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en het Evangelisch Werkverband. Verlang je als christen naar verdieping, dan is dit zeker iets voor jou. Het is een breed project dat voor iedereen te doen is.


In twee jaar leg je een stevige basis vanuit de theologie van het Koninkrijk, maar het is vooral ook praktijkgericht: je wordt toegerust voor het werk in de kerkelijke gemeente. In het derde jaar kun je verder met de minor Charismatisch pastoraat. In het studietraject leer je onder andere werken met de New Wine-cursus Luisterend bidden (jaar 1), gebedsministry (jaar 2) en gebedspastoraat (jaar 3). Vanuit New Wine zijn Anita Abbring, Jane Hempenius en Agnes Huizenga betrokken bij het studieproject als vakdocent.

Voor wie: doelgroep
Het studietraject is voor (toekomstige) voorgangers, missionair pioniers, kerkelijk werkers en andere leidinggevenden in de kerkelijke gemeente. Tegelijkertijd is het ook voor  mensen die betrokken zijn bij gebed en pastoraat in hun gemeente, en breder: christenen die verlangen naar verdieping van hun geloof en kennis over Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. De studie kun je volgen als een zelfstandig traject of als onderdeel van de deeltijdopleiding theologie van het Evangelisch College.

Twee niveaus
Je kunt dit studietraject op twee niveaus volgen:
– A-student (mbo-niveau, nadruk op de praktijk, 4 ec per jaar)
– B-student (hbo-niveau, praktijk én theologische doordenking, 8 ec per jaar)

 • 14 jun.

  Bijbel & AI Hackathon

  EO en NBG
 • 15 jun.

  DAYCamp

  Camps4kids
 • 15 jun.

  Huis van Gebed Gebedsdag

  Rafaël Nederland
 • 17 jun.

  Open avond Inside-out

  De Wittenberg