9 mei

maandag 9 mei 2022 tot maandag 13 juni 2022

Begin: 10 uur 's morgens Einde: 11 uur 's morgens Thema: Exegetische verdieping bij Ruth. Thema’s, verbanden - o.a. met Pinksterfeest - en achtergrondinformatie bij de NBV21 komen aan bod. Het doel is toerusting en inspiratie voor de verkondiging. Organisatie: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) Locatie: Digitaal en interactief, te volgen via YouTube Kosten: Deelname is gratis E-mailadres: choogerwerf@bijbelgenootschap.nl Toelichting:

Dit jaar vallen het christelijke en het joodse Pinksteren op dezelfde dag. Ook geven beide geloofstradities aandacht aan het boek Ruth. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap tussen 9 mei en 13 juni zes webinars voor voorgangers, predikanten en andere theologen: ‘Met Ruth op weg naar Pinksteren’. Deelname is kosteloos.

De interactieve webinars worden gegeven door prof. dr. Matthijs de Jong en drs. Cor Hoogerwerf in samenwerking met  gastsprekers. 

Ruth staat in kerken op het oecumenisch leesrooster en wordt op het joodse pinksterfeest, Sjevoeot, gelezen. Het NBG ziet hierin aanleiding om Ruth te belichten voor voorgangers en andere theologen. Het boek is rijk aan lijnen naar andere Bijbelgedeelten, onder meer naar Handelingen 2.

Data en tijd

De webinars zijn op maandagen 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, dinsdag 7 juni en maandag 13 juni, van 10-11 uur. Het is een serie, maar ieder webinar is afzonderlijk te volgen.

Webinar 1, maandag 9 mei: Een literaire en tekstuele analyse van het boek Ruth. Hoe zit het verhaal in elkaar? Wat zijn de thema’s en kernwoorden? Welke grote vertaalkwesties spelen er? Dit webinar helpt je grip te krijgen op de tekst en de betekenis van Ruth.

Webinar 2, maandag 16 mei: Het boek Ruth heeft talloze dwarsverbanden binnen het Oude Testament: een lijn vanuit Genesis, de wetten van de Pentateuch (aren lezen, lossen), het thema ‘terugkeer’, de discussie over gemengde huwelijken (Ezra). Dit webinar biedt inzicht in deze verbanden en in de boodschap van Ruth binnen het grotere geheel. 

Webinar 3, maandag 23 mei: In veel uitleg komt de gedachte naar voren dat Ruth op een bepaalde manier verwijst naar Israël. Daarbij zou het ‘kleine verhaal’ over Boaz en Ruth verwijzen naar het grote verhaal van God en Israël. Dit webinar onderzoekt welke aanknopingspunten de tekst biedt voor deze uitleg.

Webinar 4,  maandag 30 mei: De lijn van het boek Ruth wordt doorgetrokken naar het pinksterverhaal van Handelingen 2. Dat vormt het thema van dit webinar in voorbereiding op Pinksteren (5 juni).

Webinar 5, dinsdag 7 juni: De eerste die toetreedt uit de volken, is de eunuch in dienst van de koningin van Ethiopië (Handelingen 8:26-40). Welke raakvlakken heeft deze tekst met het verhaal van Ruth en met teksten in de profetenboeken over de toetreding van de volken tot Israëls God? In dit webinar wordt deze tekst uitgediept en de betekenis ervan in het licht van Pinksteren onderzocht.

Webinar 6, maandag 13 juni: Dit webinar brengt de voorgaande sessies samen en brengt conclusies. Het verband tussen de thema’s van het boek Ruth en het geheel van de Joodse en de christelijke Bijbel wordt besproken.

 • 24 jun.

  Bestudeer Openbaring

  Jeugd met een Opdracht Heidebeek
 • 29 jun.

  Zomerfestival

  De Wittenberg
 • 1 jul.

  Summerschool Een preek die staat als een huis

  Geloofwaardig Spreken
 • 3 jul.

  Christ's Hope Kringavond 'Zoek het Recht'

  Christ's Hope Nederland