20 mei

vrijdag 20 mei 2022 tot vrijdag 20 mei 2022

Begin: 09.30 uur Einde: 15.00 uur Thema: Polarisatie en verbinding Organisatie: Netwerk Vredestichters, de Christelijke Hogeschool Ede en MissieNederland Locatie: Christelijke Hogeschool Ede Kosten: € 70,00 Toelichting:

Hoe verdeeld zijn we in Nederland en welke rol speelt polarisatie in de kerken? Hoe herkennen we de signalen van polarisatie en hoe reageren wij daarop?

We krijgen van diverse kanten signalen dat binnen de kerken gevoelens van onmacht en verwarring zijn omdat er een verscherping van tegenstellingen merkbaar is. Leiders worden aangesproken met uiteenlopende meningen in de hoop dat zij medestanders worden in de “strijd”. We concluderen dat polarisatie ook binnen de kerk de nodige onrust, verwijdering en conflicten geeft.

Juist bij polarisatie, waar het gaat om een uitvergroting van de verschillen die er zijn, blijkt het moeilijk te zijn om met elkaar in gesprek te blijven. We hebben handvatten nodig om de dynamiek van polarisatie te begrijpen, het op een juiste wijze te benaderen met als doel de onderlinge verbondenheid te herstellen. 

Netwerk Vredestichters, de Christelijke Hogeschool Ede en MissieNederland organiseren op vrijdag 20 mei 2022 samen met de Bart Brandsma een symposium om dit onderwerp onder de loep te nemen en te zoeken naar oplossingsrichtingen. In dit symposium hebben we een scala van deskundigen bijeengebracht om ons te leren hoe wij in de praktijk met polarisatie om kunnen gaan. 

 • 26 feb.

  Webinar: Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken in de kerk

  Tearfund
 • 27 feb.

  Individueel begeleide stilteretraite voor crossculturele werkers

  Interserve
 • 29 feb.

  Cursus pastoraat: hoe help je mensen met psychische problemen?

  De Hoop ggz en Vrienden van De Hoop
 • 1 mrt.

  Wittenberg-Weekend

  De Wittenberg