5 feb.

vrijdag 5 februari 2021

Begin: 10:00 Einde: 13:00 Thema: Hoe leidt de kerk in een wereld die lijdt? Organisatie: Evangelisch college Locatie: Online via Zoom Toelichting:

Hoe kan de lokale kerk haar plaats innemen in deze wereld? Wat is de kracht van het gebed, van diaconaat, van het profetische woord en van protest? En wat betekent de oproep om te bidden voor de overheid? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven tijdens de online studiedag voor kerkleiders ‘Hoe leidt de kerk in een wereld die lijdt?’ op 5 februari, georganiseerd door het Evangelisch College. Onder meer Gert-Jan Segers en Jan Wolsheimer zullen hun bijdrage leveren.

We verkeren in een roerige tijd. De verkiezingen in Amerika zijn net achter de rug en de verkiezingen in eigen land staan voor de deur. Internationaal lijdt de wereld. Maar ook in ons eigen land is er veel leed, niet alleen geestelijk maar ook materieel. Wat is de taak van de kerk?

In zijn bijdrage zal professor James Kennedy (Universiteit Utrecht) belichten wat de rol is van de kerk ten aanzien van het lijden wereldwijd. Gert-Jan Segers (lijsttrekker en fractievoorzitter van de ChristenUnie) en Jan Wolsheimer (Missie Nederland) gaan verder in op de invloed van de kerk ten aanzien van de landelijke maatschappelijke vraagstukken. Simone Kennedy (diaken in haar kerkelijke gemeente en lokaal raadslid) zal de rol van de kerk op lokaal niveau belichten.

• Vrijdagochtend 5 februari
• Sprekers: Gert-Jan Segers, Jan Wolsheimer, James Kennedy, Simone Kennedy

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

 • 26 feb.

  Webinar: Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken in de kerk

  Tearfund
 • 27 feb.

  Individueel begeleide stilteretraite voor crossculturele werkers

  Interserve
 • 29 feb.

  Cursus pastoraat: hoe help je mensen met psychische problemen?

  De Hoop ggz en Vrienden van De Hoop
 • 1 mrt.

  Wittenberg-Weekend

  De Wittenberg