29 mei

woensdag 29 mei 2024

Thema: onderzoek naar relaties in zending en de kerk wereldwijd Organisatie: Nederlandse Zendingsraad Locatie: Landelijk Dienstencentrum, Utrecht Toelichting:

Waarom worden mensen die vanuit Afrika naar Nederland komen vooral begrepen in het kader van materiele realiteiten en verlangens (een “beter” leven), terwijl als Nederlanders naar Afrika gaan we vooral spreken in termen van helpen of zelfs opofferen? Welke beelden en verhalen zitten hieronder? En kloppen die nog?

Waarom blijft het moeilijk voor zendings- en hulporganisaties om voorbij te komen aan de machtspositie die het geven van geld met zich meebrengt? In hoeverre heeft dat te maken met maatschappelijke en economische systemen en structuren waarbinnen we functioneren en in hoeverre met onze waarden en wereldbeeld die door deze systemen en structuren zijn gevormd?

Bovenstaande vragen laten zien dat wederkerigheid en gelijkwaardigheid binnen missionaire relaties nog steeds belangrijke gespreksonderwerpen zijn die in de praktijk lastig blijken te realiseren. Het zijn onderwerpen die niet alleen de intermenselijke verhoudingen in zending beïnvloeden, maar ook consequenties hebben voor de verkondiging van Gods goede boodschap en het getuigenis van de kerk in de wereld van vandaag.

Daarom willen we binnen de NZR en in samenwerking met de TUU onderzoek doen naar de relaties en samenwerkingsverbanden in zending, vanuit de vooronderstelling dat in die relaties zowel bewuste als onbewuste beelden van de ander een belangrijke rol spelen.

Welke beelden en verhalen over de ander dragen wij bewust of onbewust met ons mee? En hoe beïnvloeden die onze relaties met mensen in de kerk wereldwijd?

Zou het mogelijk zijn om waar nodig nieuwe, actuele beelden en verhalen te formuleren? En zou dat de relaties en samenwerkingsverbanden binnen de kerk wereldwijd op nieuwe manieren tot een teken en getuigenis kunnen maken van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid?

Doel van het onderzoek is het samenbrengen van de geleefde praktijk en ervaring van relaties in zending, van Nederlandse kerken en organisaties (het NZR netwerk) als deel van de kerk wereldwijd, met een gedegen missiologische reflectie. Daarbij stellen we de vraag hoe de uitkomsten de visie ontwikkeling en het beleid in zending kunnen vormen.

Dit rondetafelgesprek wordt georganiseerd op 29 mei 2024 van 9.30-12.30 uur in het Landelijk Dienstencentrum (LDC), Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE te Utrecht. Aansluitend is de mogelijkheid om samen te lunchen in het restaurant van het LDC (op eigen kosten). Opgave via emetselaar@zendingsraad.nl.

 • 24 jun.

  Bestudeer Openbaring

  Jeugd met een Opdracht Heidebeek
 • 29 jun.

  Zomerfestival

  De Wittenberg
 • 1 jul.

  Summerschool Een preek die staat als een huis

  Geloofwaardig Spreken
 • 3 jul.

  Christ's Hope Kringavond 'Zoek het Recht'

  Christ's Hope Nederland