Lourens du Plessis per 1 september nieuwe directeur Inhoud en Inspiratie bij Stichting Opwekking

11 juli 2024 om 13:00
  • Profielafbeelding van Opwekking
    Door:
    Opwekking

Lourens du Plessis start per 1 september als directeur Inhoud en Inspiratie bij Stichting Opwekking. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Ruben Flach, die onlangs afscheid nam als directeur. Samen met directeur Bedrijfsvoering Carlino Bus vormt Du Plessis de tweehoofdige directie.

Lourens du Plessis (46) is op dit moment werkzaam als leraar en voorganger in de Evangelische Gemeenschap Sneek (EGS). Du Plessis is geboren en getogen in Zuid-Afrika, waar hij in verschillende pinkster-evangelische kerkgemeenten heeft gediend en als theologiedocent heeft gewerkt. Hij heeft ervaring in de kerkelijke wereld in zowel Zuid-Afrika, de Verenigde Staten als Nederland. Met een passie voor theologie, Bijbelse talen en praktisch christendom werkt hij gedreven vanuit het verlangen om een instrument van Gods liefde en genade te zijn. Du Plessis is getrouwd met Sanne Wittenberg, samen hebben zij drie kinderen.

De geestelijke vernieuwing die Stichting Opwekking nastreeft, resoneert diep in mijn hart. Zelf ervaar ik het als mijn roeping en verlangen om een instrument in de hand van onze God te zijn, zodat door de kracht van de Heilige Geest mensen de diepte van Jezus' liefde en genade mogen ontdekken. In de afgelopen tijd is bij mij iets wonderbaars gebeurd waardoor Gods Geest mijn hart in vuur en vlam heeft gezet om bij te dragen aan het kostbare werk dat Stichting Opwekking doet. Daarom vind ik het een voorrecht om deze functie op mij te mogen nemen.”, aldus Du Plessis.

Inhoud en inspiratie

Als directeur Inhoud en Inspiratie wordt Du Plessis verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de visie en de vier pijlers van Stichting Opwekking - verkondiging & onderwijs, muziek & aanbidding, leiderschapsontwikkeling en generaties. De directeur Inhoud en Inspiratie en de directeur Bedrijfsvoering werken nauw samen en bepalen in samenspraak met het bestuur de uitwerking van de visie, doelen en plannen.

Tweehoofdige directie

Met het aantrekken van Du Plessis vormt zich dus een tweehoofdige, gelijkwaardige directie. Samen met directeur Bedrijfsvoering Carlino Bus gaat Du Plessis vorm en inhoud geven aan het werk en de missie van Stichting Opwekking: Jezus volgen in de kracht van de Heilige Geest. Er is gekozen voor een gelijkwaardige directie, omdat beide directeuren een afgebakend deelgebied en verantwoordelijkheid hebben. Daarbij past een nieuwe titel, die van directeur Inhoud en Inspiratie. De functie van algemeen directeur komt te vervallen.

Selectieprocedure

Sinds het aangekondigde vertrek van Ruben Flach in september 2023 werkte het bestuur van Opwekking aan de selectieprocedure, waarbij een uitgebreide profielschets werd opgesteld. Na een aantal gesprekken en een assessment kwam het bestuur unaniem tot de overtuiging dat Lourens du Plessis de geschikte kandidaat was voor de functie van directeur Inhoud en Inspiratie.

Voorzitter van het bestuur Henk Stoorvogel over de aanstelling van Lourens du Plessis: “We zijn dankbaar dat we in Lourens een man hebben gevonden die vanuit een diepe liefde voor het Woord en de volheid van de Geest samen met Carlino leiding kan geven aan het werk van Opwekking. In deze tijd van verandering is de scherpzinnigheid en theologische wijsheid van Lourens van grote waarde in het bewaren en verder brengen van de koers van Opwekking.

Lees verder