Gebed in de Tweede Kamer

VPE

26 juni 2024 om 14:30
  • Profielafbeelding van VPE
    Door:
    VPE

Op maandag 24 juni was er een dag van ontmoeting tussen pastors en parlementsleden van de Christenunie, in het bijzonder met Don Ceder.

Ongeveer 50 leiders zijn op die uitnodiging in gegaan, waaronder een mooi aantal VPE-ers. In de historische context van de Waalse kerk op het Noordeinde schuin tegenover Paleis Noordeinde vond de ontmoeting plaats. De Christenunie heeft behoefte aan nauw contact met de evangelische en pinkster-achterban om zicht te krijgen op wat de vragen, de knelpunten en de kritiekpunten zijn. Dit vanuit het perspectief van de Kerk alsook vanuit maatschappelijk bewustzijn.

Uitgebreid werd er doorgepraat over bijvoorbeeld de door het nieuwe kabinet voorgenomen giftenaftrek. Een belangrijk thema vanuit de pastors was ook de invloeden van de gender-ideologie op gezin en samenleving met name vanuit het vorige kabinet. Ook de psychische problematiek onder jeugd werd uitvoerig besproken. Een goed en open gesprek, waarvan goede nota werd genomen en waarvan input erg op prijs werd gesteld

In de middag werd het gesprek voortgezet in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer aan het Irenepad. Ook de oorlog in Israël en Gaza en in het verlengde daarvan het toenemende antisemitisme in ons land is besproken.

Op dinsdag 25 juni was Machiel als voorzitter van de VPE uitgenodigd een fractievergadering bijwonen o.l.v. Mirjam Bikker en een inleiding uit Gods Woord brengen. Tevens kon hij het een en ander delen over de VPE en enige inbreng hebben in de vergaderpunten. Een boeiende ervaring!

Een conclusie is dat het zinvol is om op deze manier de banden aan te halen met een van de christelijke partijen.

Lees verder