Onderzoek wijst uit: 77% van Nederlandse kerkgangers is ‘trots op eigen kerk’

Tearfund

19 juni 2024 om 11:00
  • Profielafbeelding van Tearfund
    Door:
    Tearfund

Een onlangs gehouden marktonderzoek laat zien dat 77% van de Nederlandse kerkganger een gevoel van trots heeft over zijn eigen kerk. Gemiddeld werd het kerkelijk leven met een 7,3 beoordeeld, waarbij 43% zelfs een 8 of hoger gaf. Het onderzoek onder 1.100 kerkgangers werd uitgevoerd door het bureau Kien Onderzoek in opdracht van Tearfund, een christelijke organisatie gericht op ontwikkelingssamenwerking.

Het meest trots zijn mensen uit Flevoland en Zeeland, zij geven gemiddeld respectievelijk een 7,8 en een 7,7. Met een 6,9 scoorde Limburg het laagst. Binnen de verschillende kerkelijke stromingen scoorden de Evangelie- en Pinkstergemeenten met een 8,1 het hoogste. Met een 6,7 was het cijfer binnen de (Oosters) Orthodoxe kerken het laagst.

Uit het onderzoek bleek dat een hogere frequentie van kerkbezoek ook een hoger cijfer opleverde. Mensen die meer dan één keer per week naar de kerk gaan geven een 8,1. Bij kerkgang van een paar keer per jaar was het cijfer 6,8.

Overige resultaten

45% van de kerkgangers geeft aan dat het kerkelijk leven gecentreerd is rondom de zondagse dienst. 38% vindt dat het kerk-zijn de hele week omvat en 16% vindt beide aspecten even belangrijk.

82% van de kerkgangers vindt hun kerk gastvrij en 57% vindt dat zijn kerk van betekenis is voor de buurt.

13% van de kerkgangers geeft aan soms te overwegen om over te stappen naar een andere kerk; 18% geeft aan weleens na te denken om niet meer naar de kerk te gaan.

Gemeenschapszin

Janita Visser, onderzoeker bij Tearfund Nederland: “Eerdere onderzoeken in onze projectlanden tonen aan dat kerken bijdragen aan verbeterde relaties, en daarmee een rol spelen in conflictbemiddeling en een gevoel van gemeenschapszin. Het feit dat in dit onderzoek naar voren komt dat mensen vinden dat hun kerk gastvrij is en openstaat voor mensen uit de buurt, creëert een enorme kans in Nederland. Wanneer we zien dat op verschillende terreinen de samenleving verhardt en polariseert, kan de kerk een centrale plek bieden waar verschillen overstegen worden en mensen uit alle lagen van de samenleving elkaar tegen komen.”

Over het onderzoek

Kien Onderzoek is een bureau dat in Nederland al meer dan 15 jaar is gespecialiseerd in kwantitatief (markt)onderzoek. Zij hebben via een online enquête van 5.927 personen een reactie ontvangen waarvan 4.818 aangaven geen kerk te bezoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van de overige 1.109 respondenten vanuit verschillende kerkelijke stromingen, representatief naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en regio.

Aanleiding

In Nederland zijn steeds minder mensen betrokken bij een kerk. Volgens cijfers van het CBS was dit in 2015 nog 41%. Afgelopen jaar was dat nog 30%. Daardoor lijkt kerkgang voornamelijk af te brokkelen, terwijl deze kwantificering maar één manier is om naar kerkgang te kijken. Om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van kerkgang, is dit onderzoek door Tearfund geïnitieerd.

Over Tearfund

Tearfund is een organisatie gericht op humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Wereldwijd zet zij zich in voor de aanpak van armoede en onrecht. In de landen waar Tearfund actief is spelt religie een grote rol. Religieuze instanties en leiders hebben een grote impact op de samenleving. Vanuit haar christelijke levensovertuiging werkt Tearfund samen met lokale kerken. Via trainingen worden ze uitgedaagd om zelf de lokaal aanwezige uitdagingen in de brede leefomgeving aan te pakken.

Lees verder