Hoe God een woestenij transformeerde in een bloeiende gemeenschap in Tanzania

All Nations Nederland

19 juni 2024 om 09:00
 • Profielafbeelding van All Nations Nederland
  Door:
  All Nations Nederland

[1] De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. [2] Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.

Jesaja 35:1-2 (HSV)

God kan transformatie brengen in gemeenschappen! Vorig jaar, in september 2023, reisden we met een team naar Meserani, Tanzania. Bij aankomst ontdekten we dat het daar al drie jaar niet had geregend. Alles was droog. Het was erg heet. In deze pastoralistische Maasai-gemeenschap zijn de mensen erg afhankelijk van hun koeien, schapen, geiten en ezels.

Agur zegt in het boek Spreuken 30:15b,16 (HSV):

Deze drie dingen worden niet verzadigd, vier zeggen niet: Het is genoeg. Het graf, een gesloten baarmoeder, een land dat niet van water verzadigd is en het vuur zeggen niet: Het is genoeg.

De aarde is onverzadigbaar met water. Ze wil altijd water. Ze zegt nooit “Genoeg!”.

Als er geen regen valt, wordt het leven en het hebben van een bedrijf een zware strijd:

 1. Er zijn geen gewassen voor de dieren om te eten, dus sommige dieren worden ziek of sterven.
 2. De dieren produceren geen melk of zijn niet gezond genoeg om verkocht te worden.
 3. Mensen kunnen geen melk drinken of de melk en het vee niet verkopen op de markt.
 4. Als gevolg daarvan hebben mensen geen manier om een inkomen te verdienen.
 5. Omdat er niet genoeg voedsel is, verliezen mensen hun gezondheid en krijgen ze stress.
 6. Mensen gaan zwerven op zoek naar water en voedsel voor hun dieren en zichzelf. Dit leidt tot gevechten om water met andere kuddes, om nog maar te zwijgen over het stelen van vee.

Het eerste wat we als team deden, was bidden. We dachten aan Elia die bad dat het 3,5 jaar niet zou regenen (Jakobus 5:17), en het regende niet. Later bad hij ernstig en begon het te regenen. Ook Jesaja 35:1, 2 (HSV) kwam in ons op:

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God

We profeteerden dat deze woestijn zou bloeien!

We werden ook herinnerd aan 2 Kronieken 7:13, 14 (HSV)

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

De volgende dag was er een kerkdienst in de Maasai gemeenschap en deelden we over deze Bijbelteksten. De volgende dag begonnen we met onze Pioneer Business Planting training over hoe je een bedrijf start en hoe je business gebruikt om discipelen te maken en kerken te planten.

Gedurende de week baden we elke dag voor regen. We zagen al kleine veranderingen in de gemeenschap. Mensen begonnen zich te bekeren, te leren en te groeien. Normaal gesproken, in het droge seizoen, konden we niet verwachten dat er meer dan 10-15 mensen zouden komen opdagen voor een training als deze. Maar God overtrof onze verwachtingen. Aan het einde van de week ontvingen 97 mensen, voornamelijk vrouwen, een certificaat.

Lees verder