De Bijbel vertalen met urgentie en verwachting

Wycliffe Bijbelvertalers

12 juni 2024 om 17:00
  • Profielafbeelding van Wycliffe Bijbelvertalers
    Door:
    Wycliffe Bijbelvertalers

Wereldwijd ervaart men hoge urgentie om de Bijbel te vertalen, zo blijkt uit het jaarverslag van Wycliffe Bijbelvertalers. Nooit eerder werd er op zoveel plekken tegelijk gewerkt aan een Bijbelvertaling. Alleen al in 2023 zijn er 412 nieuwe Bijbelvertaalprogramma’s gestart. Ondanks de tegenstand die er wereldwijd is, blijft het vertaalwerk groeien. 

“We kijken dankbaar terug”, vertelt algemeen directeur Marinus Lamper. “De toenemende inflatie leek een negatieve invloed te hebben op onze inkomsten en daarmee ook op ons werk, maar dat bleek niet het geval. We voelen ons gezegend dat onze inkomsten zijn gestegen dankzij een trouwe achterban. Daarmee konden we als Wycliffe Bijbelvertalers Nederland in 2023 vijftien nieuwe vertaalprogramma’s starten. Terugkijkend concluderen we dat de groei van het Bijbelvertaalwerk onverminderd doorzet.”

De kracht van Gods Woord

Deze cijfers stemmen Lamper dankbaar. “Echter,” vult hij aan, “het is mooi dat er veel nieuwe vertaalprogramma’s worden gestart, maar het is des te belangrijker dat de Bijbel wordt gelézen, door mannen, vrouwen en kinderen. Daarom zetten we in op Schriftgebruik en alfabetiseringswerk. Als mensen de Bijbel in hun eigen taal hebben en deze ook kunnen begrijpen, vinden er wonderen plaats. Er gaat kracht uit van Gods Woord!” 

Dat gaat niet altijd zonder tegenstand, merkt Lamper op. “In het jaarverslag staan verschillende verhalen van mensen die door het vertalen van de Bijbel bedreigd werden. Steeds vaker vindt het Bijbelvertaalwerk plaats in ‘gesloten landen’. Landen waar het verboden is christen te zijn en waar het geloof je veel kan kosten. Als je met Bijbelvertalers in die gebieden praat, voel je hun gedrevenheid en overgave aan de Bijbel. Want met een Bijbel in de eigen taal kunnen zij ook hun volksgenoten vertellen over de liefde van Christus.”

Iedereen een Bijbel

De zegen die uitgaat van Gods Woord ziet Lamper niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland. “In 2023 luisterden bijvoorbeeld ruim 3.000 vrouwen naar Ann Voskamp, die tijdens twee vrouwenevents deelde dat de Bijbel de leidraad is in haar leven. Ook via bijvoorbeeld de online serie BijbelBoost willen we mensen bemoedigen en inspireren om de Bijbel te lezen en te onderzoeken. De liefde voor Gods Woord is wat christenen wereldwijd verbindt. We horen en zien dat men de Bijbel ook gunt aan hun broeders en zusters ver weg. Zodat iedereen wereldwijd een Bijbel heeft in de taal van z’n hart. Met dat doel gaan we door, totdat Hij komt!” 

Lees verder