Kinderen weerbaar maken tegen klimaatverandering

Compassion

11 juni 2024 om 11:00
  • Profielafbeelding van Compassion
    Door:
    Compassion

Droogte, overstromingen en andere natuurrampen. In de landen waar Compassion werkt, zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds meer zichtbaar. Dit raakt mensen die in armoede leven het hardst. In het Compassion-programma krijgen kinderen daarom lessen over duurzaamheid. Soms is dat heel praktisch, zoals in Ecuador. Gewapend met tassen en handschoenen gaan kinderen hier maandelijks aan de slag om de stranden afvalvrij te maken.

Weerbaarheid

De wereld verandert. Klimaatverandering heeft grote consequenties, juist voor mensen die leven in extreme armoede. Er is geen geld om een nieuw huis te bouwen na een overstroming of om gewassen te planten die bestand zijn tegen extreme droogte. Om kinderen te helpen om uit armoede te komen, innoveert het Compassion-programma daarom voortdurend. Door lessen en trainingen te geven over duurzaamheid helpen lokale medewerkers gezinnen om zich aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. Zo worden kinderen en ouders weerbaar en steeds meer zelfredzaam.

Schone stranden

Zwerfafval op stranden, in rivieren en zeeën is wereldwijd een groot probleem. Jaarlijks belandt er ongeveer 8 miljoen ton plastic in de oceanen. Dit heeft veel negatieve effecten op mens, dier en natuur. Daarom gaan kinderen van een Compassion-project in Ecuador dit afval samen te lijf. Deze schoonmaakactie wordt geïnitieerd door de lokale kerk van General Villamil Playas, een stad aan de kust.

Naast het belang van schonere stranden, is het doel van deze actie om de kinderen uit het project te leren dat het belangrijk is om Gods schepping te waarderen en daar zuinig op te zijn. Een van hen is Alejandra (11). ‘’In de kerk leren we dat we goede rentmeesters moeten zijn, dus zorgen we graag voor de zee en maken we het strand schoon.’’ De kinderen zijn getraind om zorgvuldig met het afval om te gaan: ze dragen altijd handschoenen en gebruiken zakken om het vuilnis in te doen. Zo voorkomen ze verwondingen.

Welke hulp krijgen kinderen en gezinnen vanuit het Compassion-project?

  • Kinderen en ouders leren nieuwe landbouwtechnieken.
  • Gezinnen ontvangen gereedschappen en zaden die bestand zijn tegen een veranderend klimaat.
  • Ouders ontvangen microkredieten, zodat zij zelf voedsel kunnen produceren.
  • We geven onderwijs over duurzame landbouw en veeteelt. Er is onder meer aandacht voor milieuvriendelijk koken, recycling van materialen, organische mest, boomaanplant en wateropvang.
  • Na een natuurramp biedt Compassion noodhulp, maar wordt er ook gekeken naar oplossingen voor de lange termijn.

Goed zorgen voor de wereld

Het creëren van bewustzijn over de gevolgen van klimaatverandering is belangrijk. Zo is in Ecuador de vervuiling ernstig toegenomen door de modernisering van de gemeenschappen en de ontwikkeling van de dorpen rondom de kustlijn. Samuel (11) vertelt: ‘’Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal de stranden schoonmaken en stoppen met het vervuilen van de zee. Daar leven vissen en andere dieren die we eten en als zij sterven, hebben wij ook geen eten meer.’’

De diepste drijfveer achter het project is een goddelijke. De plaatselijke pastor zegt het treffend: Filippenzen 4 daagt ons uit om – in de naam van Jezus – de wereld een betere plek te maken. Daar hoort goed zorgen voor de wereld volledig bij. Compassion leert kinderen weerbaar te zijn in een wereld die continu verandert. Door te investeren in duurzame solar-oplossingen, het stimuleren van recycling, het aanleggen van een moestuin of een strand afvalvrij te maken.

Lees verder