Intensieve therapie voor Ghayda

Jemima

11 juni 2024 om 15:00
 • Profielafbeelding van Jemima
  Door:
  Jemima

Directie en medewerkers van Jemima zijn voortdurend op zoek naar verbetering van de begeleiding van kinderen en jongvolwassenen met een ernstige beperking. In de laatste maanden van 2023 is er een proeftraject gestart met intensieve therapie, het zogenaamde Intensive Therapy Program (ITP).

Het doel van ITP is om een gehandicapt kind gedurende een korte periode een intensief therapieprogramma te laten volgen. Voor dit programma worden concrete en haalbare doelen gesteld om zodoende de ontwikkeling en de voortgang goed te kunnen volgen. Binnen het ITP werken alle disciplines binnen Jemima samen: gedragstherapie, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en psychologie. Ook de maatschappelijk werkers en de ouders van de kinderen zijn erbij betrokken.

In deze proeffase is gestart met één kind: Ghayda. Voor een periode van twee maanden is voor Ghayda een begeleidingsplan opgesteld, waarin alle dagelijkse activiteiten van 8.30 u tot 14.00 uur systematisch in blokken van een half uur worden beschreven, waarbij alle disciplines een plaats hebben. Voor ieder blok zijn meetbare doelen opgesteld. Bijvoorbeeld: Ghayda kan:

 • 1 minuut spelen met een speeltje
 • Een omgevingsgeluid nadoen
 • Een handgebaar nabootsen
 • Zonder hulp een minuut blijven staan
 • Een huisdier (konijn of schildpad) aaien
 • Met één hand zwaaien om afscheid te nemen
 • Een babybekertje vasthouden en zonder hulp water drinken
 • Haar eigen mond en ogen aanwijzen

Voordat ITP met Ghayda is gestart, zijn er enkele onderzoeken gedaan om eventuele risico’s uit te sluiten. Er is een MRI-scan gemaakt en er is onderzocht of er bij haar sprake is van voedselallergieën.

Evaluatie

Na een maand gewerkt te hebben met ITP is er een tussenevaluatie gedaan. Ghayda bleek op een aantal onderdelen vooruitgang te hebben geboekt:

 • Ze kan met een rollator lopen
 • Ze kan enkele seconden alleen staan
 • Ze durft een konijn (waarvoor ze erg bang was) aan te raken
 • Ze kan speelgoed langer vasthouden
 • Ze begint nieuwsgierig te worden naar dingen om haar heen

Tijdens de eindevaluatie, na twee maanden, bleek dat deze aanpak succesvol is geweest. Op dit moment zijn medewerkers van Jemima bezig om plannen te maken om meer kinderen en jongvolwassenen ITP aan te bieden. In overleg met het bestuur wordt bekeken in hoeverre al deze plannen gerealiseerd kunnen worden, ondermeer vanwege de hoge kosten die een dergelijk traject met zich meebrengen. Hopelijk worden er voldoende financiën gevonden om ITP te kunnen bekostigen, omdat ieder kind waardevol is in de ogen van onze God en daarom alle kansen verdient om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Lees verder