Als gemeente op trektocht: samen in gesprek rond belangrijke thema’s

Kerkpunt

29 mei 2024 om 14:00
  • Profielafbeelding van Kerkpunt
    Door:
    Kerkpunt

Je staat als gemeente aan de start van een nieuw seizoen. Wellicht vol hoop en enthousiasme, misschien met veel zorgen of met een gevoel van onzekerheid. Hoe gaan we om met verschillen in onze gemeente en houden we elkaar vast? Hoe bereiken we onze jeugd? Hoe zijn we er voor de buurt? Hoe het ook zij: het is altijd goed om bij de start van een nieuw seizoen om je heen te kijken en te zien wat jullie als gemeente al van God hebben ontvangen. Dat is een goed startpunt voor een nieuw seizoen.

Samen op trektocht

Wij geloven dat de antwoorden op bovenstaande en andere grote vragen het beste gevonden worden door samen tijd te nemen voor ontmoeting, gesprek en oefening. In onze trektocht vind je daarvoor inspiratie en concrete handvatten. De trektocht biedt bouwstenen om als gemeente in gesprek te zijn over wat je drijft en waar je naar verlangt én hoe je dit persoonlijk en als gemeente concreet kunt maken. Uitgangspunt is dat iedereen – van jong tot oud – mee kan doen en dat je aan het eind van de trektocht wegen hebt gevonden om samen verder te gaan.

De Efezebrief als gids

Met de brief aan de Efeziërs als gids ga je samen op reis. De trektocht leidt je langs negen vergezichten met thema’s als vrede, eenheid, en liefde. Deze vergezichten helpen je ontdekken hoe je als volgeling van Jezus en als gemeente in het leven en in de wereld mag staan. Samen sta je stil bij wat je in Christus hebt ontvangen en hoe je dat kunt doorgeven. Zodat je hoopvol onderweg kunt zijn in Gods wereld.

Diversiteit

In de hedendaagse samenleving zijn geloofsgemeenschappen bijzondere clubs. Bijna nergens vind je mensen van zulke verschillende achtergronden die met elkaar optrekken. Tegelijkertijd is diversiteit een issue in veel NGK-kerken. Aan de ene kant is er een verlangen naar een diverse en inclusieve kerk waar iedereen zich welkom voelt. Aan de andere kant worstelen veel kerken als er in de gemeente grote verschillen van inzicht zijn.

Wij geloven dat we juist door die verschillen de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van Jezus kunnen ontdekken! In het traject is er daarom naast persoonlijke bezinning ook volop ruimte voor ontmoeting en gesprek. Vanuit die ontmoeting en bezinning      komen er waarden boven      die richting geven aan het kerk zijn in jullie eigen context.

Na deze trektocht
  • Zijn jullie gegroeid in verbinding. Als gemeente hebben jullie elkaar ontmoet, en in het hart gekeken, daardoor zijn relaties opgebloeid.
  • Zijn jullie gegroeid in liefde, voor God, voor elkaar en voor Gods wereld.
  • Hebben jullie meer zicht gekregen op de roeping van jullie gemeente en heb je ideeën hoe jullie daar concreet handen en voeten aan kunnen geven in de komende jaren.

Lees verder