ChristenUnie(k) in Europa

ChristenUnie

28 mei 2024 om 17:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Er is geen partij zoals de ChristenUnie in het Europees Parlement. De ChristenUnie is uniek! Anja Haga is lijsttrekker voor Europa en we vroegen haar wat de 10 punten zijn, waar de partij voor staat in Europa.

Tekst: Bart Bolhuis

1. Wij komen op voor geloofsvrijheid binnen en buiten Europa

Christenvervolging gaat ons aan het hart, en waar we maar kunnen spannen we ons in om dit wereldwijd tegen te gaan. Dit doen we door druk te zetten op landen waar geen geloofsvrijheid is, onder andere in handelsakkoorden. Ook binnen Europa moet gegarandeerd worden dat iedereen de vrijheid heeft om te geloven, waar dit onder druk staat spreken we ons uit.

2. Wij zijn voor Europese militaire samenwerking om onze veiligheid te garanderen en Rusland te verslaan in Oekraïne
Europa kent al decennialang vrede, met Europese samenwerking als cruciale factor. Alleen door samen te trainen, kennis uit te wisselen en per land te specialiseren zijn we bestand tegen andere geopolitieke grootmachten. Over de inzet van troepen blijven lidstaten zelf beslissen. Oekraïne verdient onze blijvende steun tegen Rusland.

3. Wij zorgen voor de schepping en laten de vervuiler betalen
God heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om goed te zorgen voor de schepping. De manier waarop de mensheid nu de aarde uitput en de natuur vervuilt staat daar haaks op. We moeten leren genieten van genoeg, stoppen met verspilling, plasticgebruik tegengaan en grootverbruikers begeleiden naar klimaatneutraliteit.

4. Wij bestrijden antisemitisme
Antisemitisme steekt overal weer de kop op en dit is een zorgelijke zaak. Jodenhaat is nooit goed te praten. Toen niet, nu niet, nooit niet. We zetten ons in voor de veiligheid van Joodse mensen en bidden om vrede voor Jeruzalem.

5. Wij bevorderen een eerlijke en stabiele Europese interne markt voor ondernemers
Europese economische samenwerking biedt talloze mogelijkheden voor ondernemers. De interne markt kan alleen goed blijven functioneren als er sprake is van een rechtvaardige economie voor mens en omgeving, met heldere en betrouwbare regels
en afschaffing van onnodige regels. Bedrijven van buiten de EU die hier zaken willen doen moeten aan dezelfde eisen voldoen zodat er sprake is van een gelijk speelveld.

6. Wij bewaken jouw privacy en beschermen kinderen tegen Big Tech
In onze huidige data-maatschappij zijn persoonsgegevens goud waard. Wij zijn kritisch op onnodige datavergaring van Europese overheden en Big Tech. Er moet geen Europese Digitale Identiteit komen. Ook moet mensen niet opgedrongen worden om deel te nemen aan de European Health Data Space. Onze kinderen beschermen we tegen de macht van social media.

7. Wij koesteren de rechtsstaat en zijn fel op extreme antirechtsstatelijke partijen
De rechtsstaat is kostbaar en kwetsbaar. God schiep alle mensen met gelijke waarde en die waarde moet niet betwist worden. Ieder mens verdient gelijke behandeling. Discriminatie en racisme horen niet thuis in een rechtvaardige samenleving. We zijn streng op landen
waar dit gegeven onder druk.

8. Wij verzetten ons tegen progressief-liberale dwang vanuit de Europese Unie
Abortus moet geen fundamenteel recht worden in de verdragen van de EU. Dat landen dit wel met een minieme meerderheid willen afdwingen, is een bedreiging voor de samenwerking en vooral een bedreiging voor geloofsvrijheid. Medische ethiek hoort thuis in de nationale politiek en dat moet zo blijven. Ook maken we ons zorgen over zoveel Europarlementariërs die het liefst de vrijheid van onderwijs willen afschaffen.

9. Wij vinden dat we migratie op Europees niveau solidair moeten regelen
Er moet gestuurd gaan worden op arbeids­ migratie. Alleen onder goede arbeids­ voorwaarden, in duurzame sectoren en met voldoende huisvesting moet dit mogelijk zijn. Mensen die vluchten voor oorlog of vervolging vangen we menswaardig op. Deze inspanning moeten we zo eerlijk mogelijk verdelen over de Europese lidstaten. Mensen die geen recht hebben op asiel geven we zo snel mogelijk duidelijkheid, en laten we niet wachten in ellenlange processen.

10. Wij stoppen moderne slavernij en mensenhandel
Uitbuiting is mensonterend. Mensen die uit de prostitutie willen stappen moeten zoveel mogelijk hulp krijgen. Mensenhandel moet keihard worden bestreden. Ook buiten Europa moeten we scherp zijn op uitbuiting als kinderarbeid en slechte werk­ omstandigheden. Daarom zetten we ons in voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Anja Haga: ‘Deze combinatie van standpunten maakt de ChristenUnie uniek in Europa. Er is geen partij zoals wij. Wij zetten ons in voor geloofs­ vrijheid, een veilig Europa en goed rentmeesterschap. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en geeft ons verantwoordelijkheid. Wij mensen hebben de vrijheid gekregen om vanuit
hun diepste geloof en overtuigingen keuzes te maken in het leven. Wij geloven in die échte vrijheid en voeren een stevige christelijke politiek. Jouw vrijheid is onze missie!’

Lees verder