HGJB-startthema seizoen 2024-2025: Dat je groeien mag…

HGJB

17 mei 2024 om 17:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

‘Waar zou je het liefst méér zekerheid over willen hebben?’ Die vraag stelde een HGJB-medewerker aan een groep tieners waarmee hij in gesprek was over het onderwerp twijfel. In de clubruimte hingen tien stellingen over het geloof, zoals: ‘God leidt mijn leven’, ‘God bestaat’, ‘God houdt van mij’, ‘Eens zal alles vrede zijn’ en ‘Mijn zonden zijn vergeven’. De opdracht was: ga staan bij de stelling waarover je het liefst meer zekerheid zou willen hebben. Het resultaat was opvallend: bijna de helft van de tieners ging staan bij: ‘God houdt van mij’!

Daar twijfelden ze dus aan, of in ieder geval: daar zouden ze meer zekerheid over willen hebben. Natuurlijk zou in een andere groep de ‘score’ anders kunnen uitvallen. Maar gezien onze contacten met tieners in het algemeen, zou dit voorval ook heel goed een signaal kunnen zijn van wat breder leeft onder christelijke tieners. Velen van hen vragen zich af of God wel echt van hen houdt.

Hoe komt het?

Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken. Aan de ene kant kun je zeggen dat Gods liefde voor hen blijkbaar geen spanningsloze vanzelfsprekendheid is, zo van: ‘Natuurlijk houdt God van mij, waarom zou Hij niet van mij houden?’ Dat heeft iets positiefs. Aan de andere kant kun je je afvragen hoe het komt dat het onderwijs over Gods liefde bij deze tieners nog niet echt binnen is gekomen.

 Het wijst hoe dan ook op de noodzaak om kinderen, tieners en jongeren hierin blijvend en steeds opnieuw te onderwijzen. In het geloof gaat het om een werkelijkheid die je je zomaar niet eigen hebt gemaakt. Geloof behoort bij de vrucht van de Geest (Gal. 5:22). Het is iets dat mag en moet groeien! Hoe kan die groei plaatsvinden? Wat is daarvoor nodig en hoe kunnen we daar in het jeugdwerk aan bijdragen? Met deze vragen willen we het seizoen 2024-2025 starten: (op)dat je groeien mag…!

In Zijn liefde

De noties van liefde, vrucht en groei komen bij uitstek samen in het onderwijs dat de Heere Jezus aan Zijn discipelen geeft in Johannes 15:1-12. We kennen dat als het gedeelte over de ware Wijnstok en de ranken. Jezus geeft hier aan dat geloof iets levends is, dat het groeit en dat het vrucht voortbrengt. Daarvoor is het nodig dat wij als rank verbonden zijn aan de Wijnstok Jezus. We moeten ‘in Hem’ blijven, zegt Hij in vers 4. En volgens vers 9 is dat hetzelfde als ‘in Zijn liefde blijven’: ‘Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.’ Daarmee zijn we terug bij de tieners uit het voorbeeld aan het begin: dit is het Evangelie dat zij nodig hebben en waarin zij mogen groeien. Zodat ze weten dat God echt van hen houdt.

Als het gaat om voorwaarden voor die groei noemt Jezus in Johannes 15:1-12 vier dingen, die in het startthema worden uitgewerkt. Het gaat erom (1) dat we in Hem blijven; (2) dat we in de gemeente blijven; (3) dat we in het Woord blijven; en ten slotte (4) dat we onze gebeden daardoor laten bepalen. Zo blijkt ook uit Johannes 15:1-12 hoe waar het bekende kinderliedje is:
Lees je Bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag!

Lees verder