Training pastorale en diaconale gesprekken

Kerkpunt

7 mei 2024 om 13:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Als ouderling, diaken of pastoraal of diaconaal werker voer je regelmatig gesprekken. Het liefst natuurlijk goede gesprekken! Hoe kom je voorbij de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes om dieper af te steken naar de kern? In deze training van twee sessies gaan we daarmee aan de slag.

Sessie 1: geloofstalen en tot de kern komen

In de eerste sessie staan we stil bij pastoraat en verschillende geloofstalen die er zijn. Het herkennen en erkennen van je eigen geloofstaal en die van anderen kan je helpen bij het voeren van gesprekken met gemeenteleden. Daarnaast gaan we aan de slag met ‘tot de kern komen’, een gespreksmodel dat je kan helpen om een gesprek op een dieper niveau te krijgen.

Sessie 2: motiverende gespreksvoering en bespreekbaar maken

In de tweede sessie ontdekken we hoe motiverende gespreksvoering je kan helpen om gesprekken te verdiepen. We gaan concreet aan de slag met reflectief luisteren, één van de kernvaardigheden van motiverende gespreksvoering.
We geven tips hoe je mensen die wellicht hulp nodig hebben in beeld kunt krijgen en hoe je het gesprek over lastige onderwerpen zoals bijvoorbeeld financiële zorgen aan kunt gaan.

Doelgroep

De training is heel geschikt voor nieuwe ouderlingen, diakenen en ook voor de pastorale en/of diaconale werkers in je gemeente. Maar ook als je meer ervaring hebt, is het mooi en leerzaam om deze training als team samen te volgen. Je kunt deze training dus als gemeente volgen. Het is ook goed mogelijk om de training regionaal (dus in samenwerking met een of meer kerken) aan te vragen.

Beide sessies zijn interactief en we gaan veel oefenen en van elkaar leren.

Lees verder