Uw Koninkrijk Kome

IZB, De Wonderwolk en anderen

29 april 2024 om 16:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Bid voor vijf mensen in jouw omgeving. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen sinds 2016 wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Bij dit initiatief Thy Kingdom Come sluit de IZB aan en naast veel lokale gemeenten sluiten vele christelijke organisaties zoals de EO en Alpha Nederland, maar ook denominaties zoals de PKN, CGK en NGK, aan. Daarnaast zijn de kindermateriaalmakers van de Wonderwolk van harte betrokken.

Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest. Juist in deze tijd kijken we omhoog naar Jezus als onze voorbidder in de hemel, en zien we uit naar het werk van de heilige Geest die ons leven vernieuwt. We dagen je uit om tien dagen te bidden, net als de discipelen dat deden in Jeruzalem, om de komst van de Geest én om geloof voor hen van wie wij houden. Voorbede doen voor mensen in je omgeving is het mooiste dat je voor ze kunt doen. 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling met de heilige Geest. Op die manier zijn we samen gericht op onze hemelse Vader, maar zijn ons bewust dat we op onze eigen plaats getuige zijn van Gods liefde. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen. Juist omdat we leven vanuit de opstandingskracht van Jezus, zien we hoopvol uit naar groei van Gods Koninkrijk en de komst van de heilige Geest. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk wordt al vanaf 2016 wereldwijd opgeroepen om in deze periode te bidden om de groei van het Koninkrijk.

Op welke manier kun jij aanhaken?

Allereerst kun je meedoen door het gebedsdagboek te downloaden en uit te printen. Dit is geschreven door aartsbisschop Justin Welby en vertaald door de IZB. Met dit dagboek ontvang je elke dag een overdenking en een gebedspunt. Deze dagboekstukjes worden dagelijks ook in de Connect App gedeeld. 

De IZB biedt voor de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, de zogenaamde Wezenzondag, een gebed aan dat in de kerk of thuis een handreiking geeft tot gebed. Dit gebed is door Ds. Kees van Ekris geschreven en mag, met bronvermelding, vrij gebruikt worden.

Meedoen met de wereldwijde gebedsbeweging Uw Koninkrijk Kome


Waarom zou je dit doen?
Je motiveert en helpt hiermee gemeenteleden om te (leren) bidden voor hen die Jezus niet kennen. Het is een heel praktisch handvat voor christenen, die om hen heen kinderen, buren, kennissen of vrienden hebben die niet in Jezus geloven. Het past bovendien mooi in het kerkelijke jaar. Jezus’ Hemelvaart betekent dat Hij als de hogepriester voorbede doet, en de heilige Geest stuurt. Juist daarom bidden we om de komst van het Koninkrijk.

Hoe dan?
Schat in hoeveel boekjes je nodig hebt en of je de boekenleggers uitdeelt aan allen. Houd als richtlijn voor de boekje het aantal eenheden in de gemeente, of op kleine schaal in je Bijbelkring.

Deel het gebedsdagboekje één of twee weken vooraf uit bij de uitgang van de kerk, of op je Bijbelkring of gebedsgroep.

Plaats een mededeling en stukje in de weekbrief of kerkapp. (voorbeeldtekst: Bid jij ook mee tussen Hemelvaart en Pinksteren voor vijf mensen in je netwerk die Jezus niet kennen? Gebruik het gebedsdagboek voor je persoonlijke stille tijd, of lees het als gezin aan tafel.)

Attendeer clubleiding en jongerenwerkers op materiaal voor kinderen.

Deel de boekenlegger op Hemelvaartsdag uit aan alle gemeenteleden en geef ruimte tijdens de dienst om hier alvast namen op te laten schrijven. Ruim in deze dienst ook tijd in om te bidden voor deze tien dagen van gebed. Bid om zegen over hen die bidden en hen voor wie we bidden.

Alternatieven en extra’s:

  • Zet een Whatsapp gebedsgroep op voor deze periode.
  • Houd dagelijks een bidstond in de kerk.
  • Activeer je vriendengroep voor gebed.
  • Bid voor vijf problemen in jouw wijk (bekijk dit filmpje voor inspiratie).
  • Zet een interkerkelijk gebedsavond op en nodig andere kerken uit om mee te doen.

Lees meer