Mediastorm in evangelische beweging: wuif kritiek niet weg

8 april 2024 om 12:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Afgelopen weken werd er in de media veel bericht over de evangelischebeweging.Aanleiding waren het boek Rauw en bijbehorende media-optredens, waarin David de Vos, een bekend gezicht in de evangelische beweging, zich kritisch uitte richting sommige leiders in de charismatische pinksterstroming van de evangelische beweging. Hij sneed belangrijke en zorgwekkende themas aan: dwingend en autoritair leiderschap, manipulatie, grensoverschrijdend gedrag en gebrek aan zelfreflectie op en verantwoording van het eigen functioneren en het theologisch gedachtegoed.

Er kwamen veel en diverse reacties. De kritiek van De Vos werd breed herkend. Diverse mensen spraken vanuit hun eigen ervaring met dergelijke praktijken en de daardoor opgelopen schade. Anderen gaven aan moeite te hebben met de wijze waarop de kritiek in de media geuit werd. 

Voor MissieNederland, die zich inzet om de evangelische beweging te verbinden, versterken en vertegenwoordigen, waren de publicaties in de afgelopen weken aanleiding om diverse leiders, inclusief De Vos, en organisaties te spreken.

In gesprek

We waren dankbaar in de gesprekken te horen dat de organisaties uit de charismatische pinksterstroming (die deelnemer zijn van MissieNederland) de kritiek niet wegwuiven, maar uiterst serieus nemen. Er wordt hard gewerkt om deze thema’s bespreekbaar te maken in geloofsgemeenschappen en materialen te ontwikkelen die helpen hier goed mee aan de slag te gaan. Daar zijn we dankbaar voor en dat ondersteunen we graag. 

Tegelijk realiseert MissieNederland zich dat we onvoldoende recht doen aan de thema’s die geagendeerd zijn en de slachtoffers van deze praktijken als we deze thema's wegzetten als alleen het probleem van de charismatische pinksterstroming. We zien dat in de volle breedte van de samenleving er problemen worden gesignaleerd met betrekking tot ongezond, grensoverschrijdend leiderschap. Denk aan de berichtgeving over misstanden bij diverse omroepen nog niet zo lang geleden. Daar waar mensen leidinggeven, liggen gevaren op de loer die raken aan deze thema’s. Of dat nu in een (vrijwilligers)organisatie, bedrijf, geloofsgemeenschap of in het jeugdwerk is. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.

Maar ook als het gaat om de, in de ogen van critici, ‘discutabele theologie', moeten we onszelf niet heilig verklaren. Daarmee creëren we net zo goed een cultuur waarin zelfreflectie niet gestimuleerd wordt. Dat helpt theologische discours niet verder. 

Eenheid in de evangelische beweging

Daarnaast doet het wegzetten van deze thema’s in een bepaalde hoek van de evangelische beweging de eenheid van deze beweging geen goed. Wanneer we zeggen dat het ons niet aangaat, doen we afbreuk aan onze eenheid als lichaam van Christus. Want vanuit die eenheid dragen we liefdevol zorg voor elkaar en zetten we ons in voor onderlinge opbouw.

De evangelische beweging kenmerkt zich door een aantal kernovertuigingen, zoals een sterke focus op Jezus Christus en zijn verlossingswerk, de Bijbel als gezaghebbend Woord van God, het belang van persoonlijke bekering en een sterk verlangen om het evangelie te delen. We kunnen op veel punten verschillen, maar houden elkaar vast op deze kernovertuigingen. Van daaruit kunnen we elkaar vervolgens ook liefdevol aanscherpen. 

Samen aan de slag

Daarom roept MissieNederland haar deelnemers op om deze thema’s niet weg te wuiven, maar hier samen mee aan de slag te gaan. Zo willen we opkomen voor het welzijn van de evangelische beweging en de bredere kerk. 

MissieNederland zal op korte termijn in samenwerking met Veiligekerk.nl en Stichting Evangelisch Meldpunt onderzoeken welke stappen nodig zijn om de dialoog hierover voort te zetten. Daarnaast organiseert MissieNederland dit najaar haar deelnemersontmoeting, waar deze thema’s ook geagendeerd worden, naast andere actuele thema’s.

Ook vraagt MissieNederland haar deelnemers materialen, inzichten en praktijkvoorbeelden te delen die helpen om deze thema’s in organisaties en geloofsgemeenschappen te agenderen. Dit wordt samengevoegd tot een KerkenToolkit; een online overzicht van materialen.

We zien ernaar uit om in afhankelijkheid van God en in Jezus Christus verbonden met elkaar te groeien als evangelische beweging.