Oproep MissieNederland: kom in actie tegen antisemitisme en moslimhaat

8 december 2023 om 15:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Haat tegen mensen vanwege hun etniciteit of religie neemt in heel Europa en ook in Nederland toe. Het huidige conflict in Israël en Gaza voedt deze intolerantie, die ook in ons land al eeuwen heerst. Joden en moslims in Nederland leven in toenemende mate in angst. Veel Joden durven niet meer over straat te gaan. De laatste politieke ontwikkelingen in Nederland hebben de angst binnen de moslimgemeenschap verder versterkt. Tegen deze achtergrond publiceert MissieNederland een dubbele oproep tot actie: tegen antisemitisme en tegen moslimhaat.Handreikingen

De handreikingen zijn bedoeld om christenen te inspireren mensen van het goede nieuws te zijn in woorden en daden. Christenen worden opgeroepen in actie te komen om hedendaagse en historische discriminatie van en geweld tegen Joden en moslims af te keuren. Daarnaast worden gelovigen onder meer aangemoedigd vriendschappen aan te gaan met zowel Joden als moslims en bereid te zijn een toevluchtsoord te bieden wanneer zij bescherming nodig hebben. Onder de hashtag #ikgadewegvanliefde vraagt MissieNederland christenen hun intentie tot actie kenbaar te maken.

De weg van liefde

Door middel van deze dubbele oproep tot actie tegen antisemitisme en moslimhaat moedigt MissieNederland christenen aan de weg van liefde te gaan. ‘Dit is geen makkelijke weg,’ legt Martine Versteeg, interim-directeur van MissieNederland, uit. ‘Als je deze weg gaat, verlangt God van je om iedereen, zelfs je vijanden, lief te hebben. Ook in complexe situaties waarin we snel geneigd zijn een kant te kiezen. In deze handreikingen benadrukken wij dat onze verbondenheid ligt in de wens om de weg te gaan die Jezus ons wijst: die van liefde.’

Handreikingen

MissieNederland brengt de twee handreikingen gelijktijdig, maar in aparte publicaties uit. ‘Hiermee willen we uiting geven aan de unieke situatie en achtergrond van antisemitisme enerzijds en moslimhaat anderzijds,’ licht Versteeg toe. De handreikingen zijn een vertaalde, aangescherpte en gecontextualiseerde versie van handreikingen die vanuit de Europese Evangelische Alliantie zijn ontwikkeld. Naast een oproep tot naastenliefde bevatten de publicaties een historisch kader, een uitwerking van Bijbelse lijnen en een schets van de huidige situatie. De handreikingen zijn te downloaden op de website van MissieNederland (www.missienederland.nl/ikgadewegvanliefde).

Over MissieNederland

MissieNederland verbindt, versterkt en vertegenwoordigt evangelisch Nederland, vanuit een verlangen dat de wereld Jezus en het goede leven in Hem vindt. Evangelicale christenen vormen wereldwijd een vernieuwingsbeweging. Kenmerkend voor deze beweging is een diepe liefde voor de persoon Jezus, het geloof in de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God, geloof in en navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven, aandacht voor persoonlijke bekering en geloofsbeleving onder de leiding van Gods Geest, een sterk verlangen om het evangelie te delen, dienstbaar te zijn aan mensen in nood en het opkomen voor mensen aan de rand van de samenleving.

Meer nieuws van MissieNederland

Alcohol- en drugsbrillen voor preventiewerk

Wat doen alcohol en drugs met je lichaam?  Alcohol- en drugsbrillen zijn een uitstekend hulpmiddel om jongeren de r…
Lees verder

Wereld Evangelische Alliantie roept op tot gebed voor vrede in het Heilige Land

Op 9 oktober publiceerde de Wereld Evangelische Alliantie een oproep tot gebed voor vrede in het Heilige Land. Als Neder…
Lees verder

MissieNederland moedigt kerken aan om geloofsverhalen te delen met de volgende generaties

Diverse partners uit de alliantie van MissieNederland moedigen kerken aan om mee te doen aan de Week van de Opvoeding. Z…
Lees verder