MissieNederland moedigt kerken aan om geloofsverhalen te delen met de volgende generaties

27 september 2023 om 08:30
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Diverse partners uit de alliantie van MissieNederland moedigen kerken aan om mee te doen aan de Week van de Opvoeding. Zij bieden hiervoor diverse materialen en trainingen om van 2 t/m 8 oktober geloofsgemeenschappen te helpen een volgende stap te zetten in hun rol als mede-opvoeder. Tijdens de afsluitende Zondag van het Samen opvoeden (8 oktober) worden kerkleden aangemoedigd om doorleefde geloofsverhalen uit hun geloofsgemeenschap door te geven aan de volgende generaties.

Week van de Opvoeding 

De Week van de Opvoeding, die dit jaar van 2 t/m 8 oktober 2023 plaatsvindt, is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut. De themaweek heeft als doel om te benadrukken dat ouders er niet alleen voor staan in het opvoeden van hun kinderen. Leraren, sportcoaches, buren, grootouders, sociale werkers en ook de geloofsgemeenschap zijn partner in de opvoeding. Om de laatstgenoemde groep te helpen bij het invullen van deze rol, bieden organisaties uit de MissieNederland-alliantie diverse materialen aan, waaronder een preekschets. Deze preekschets van Kerkpunt – over het delen van geloofsmonumenten naar aanleiding van Jozua 4 – richt zich op de afsluitende zondag, die de Zondag van het Samen opvoeden genoemd wordt.  

Samen opvoeden 

'Als alliantie willen we met dit initiatief het thema Samen opvoeden in de geloofsgemeenschap versterken. Als gehele geloofsgemeenschap zijn we geroepen om van generatie op generatie het leven met Jezus in de dagelijkse praktijk door te geven,’ vertelt Eelco Poelarends, projectleider Kerk & Jeugd bij MissieNederland. 'Dit gaat verder dan het organiseren van jeugdwerkactiviteiten. Ten eerste hopen we dat ouders die hun kinderen vanuit een persoonlijk geloof willen opvoeden, zich aangemoedigd en gesteund weten door hun geloofsgemeenschap. Ten tweede dat geloofsgemeenschappen op gepaste wijze ruimte maken voor de volgende generaties. Als derde hopen we met dit initiatief dat de gehele geloofsgemeenschap zich bewust wordt van hun belangrijke rol in het mede-opvoeden. We hopen dat de Week van de Opvoeding hieraan zal bijdragen.’ 

Tips en materialen  

Alle tips en materialen voor het organiseren van de Week van de Opvoeding en de Zondag van het Samen opvoeden zijn te vinden op www.missienederland.nl/weekvandeopvoeding  

Meer nieuws van MissieNederland

Wereld Evangelische Alliantie roept op tot gebed voor vrede in het Heilige Land

Op 9 oktober publiceerde de Wereld Evangelische Alliantie een oproep tot gebed voor vrede in het Heilige Land. Als Neder…
Lees verder

Week van gebed voor eenheid 2024 in het teken van het grote gebod: Heb God lief… en je naaste als jezelf

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in he…
Lees verder

Nu beschikbaar: kerkenpakket over klimaatrechtvaardigheid

De Micha Zondag op 15 oktober 2023 gaat over gerechtigheid in een tijd waarin klimaatverandering wereldwijd zichtbaar en…
Lees verder