Seminartrack over kerkzijn met alle generaties tijdens New Wine Zomerconferentie 2023

Aandacht voor Samen Jong bij New Wine Zomerconferentie

12 juli 2023 om 19:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Tijdens de New Wine Zomerconferentie worden vier seminars gegeven die in het teken staan van kerk zijn met alle generaties. Onder andere Martine Versteeg, directeur a.i. van MissieNederland, en Sabine van der Heijden, één van de auteurs van het boek Samen Jong, zullen tijdens een seminartrack spreken over kerkvernieuwing, toegepast op je eigen plaatstelijke kerk.

Zondag 23 juli, 16.00 uur
Kerkvernieuwing: Alleen samen met alle generaties 

Wie kerk zegt, zegt gemeenschap. En in navolging van de Heer Jezus Christus is dat een gemeenschap die open staat voor ieder die de Heer liefheeft. Voor Paulus was het helder: slaven en vrijen, Joden en Grieken, kinderen en ouders. Die inclusiviteit moet consequenties hebben voor de kerk vandaag. Is onze kerk vaak feitelijk geen doelgroepenkerk? Hoe erg is dat, en wat missen we als we daarin blijvenhangen? De kerkvernieuwingsbeweging Kerk2030 werkt met Samen Jong aan inclusieve kerkvernieuwing in plaatselijke kerken. In dit seminar schetsen we het belang van een inclusieve gemeenschap (1), met nadruk op een gezonde aandacht voor jongeren (2), in relatie tot (neoliberale) trends in de samenleving (3), en kijken we wat dat voor de plaatselijke kerk betekent (4).

Spreker(s): Hans Schaeffer   

Maandag 24 juli, 16.00 uur
Kerkvernieuwing: In actie met alle generaties

Christus zien, God ontmoeten, Jezus boodschap serieus nemen, vertrouwen op de kracht van genade, toegewijd en heilig leven, leven uit liefde gericht op gemeenschap, warme gemeenschap zijn, nieuwe levensstijl en rentmeesterschap, beste buren zijn en dienstbaarheid & leiderschap vormen de basis van kerkvernieuwing voor en door alle generaties. Tijdens dit seminar, welke gegeven wordt gegeven door Martine Versteeg – ter Veen en Joost Smit wordt deze basis verkend en toegepast op je eigen plaatselijke kerk.

Spreker(s): Martine Versteeg en Joost Smit   

Woensdag 26 juli, 16.00 uur
Kerkvernieuwing: Focus op jonge generaties

Kerkvernieuwing: Focus Op Jonge Generaties staat op de Woensdag van New Wine Zomerconferentie 2023 in de Generation van 16:00 tot 17:00 uur. Een unieke seminar, waarvoor we jongeren EN volwassenen in de Generation-tent uitnodigen om samen na te denken over de belangrijke rol die jongeren kunnen spelen in kerkvernieuwing. We wisselen ideeën uit, luisteren naar ervaringen, en gaan het gesprek aan over welke verantwoordelijkheden we als jongeren kunnen krijgen en nemen.

Spreker(s): Sander Ris en Karen Zwijse-Koning  

Donderdag 27 juli, 16.00 uur
Kerkvernieuwing: Aan de slag met alle generaties!

In dit seminar krijg je informatie over hoe je met kerkvernieuwing aan de slag kunt gaan in je eigen plaatselijke kerk. Je krijgt zicht op de eerste stappen die je kunt zetten en ervaart aan je lijf wat dat voor jou betekent en wie en wat je nodig hebt om deze kerkvernieuwingsbeweging in je eigen plaatselijke kerk vol te houden. Dit seminar wordt gegeven door Sabine van der Heijden en Klaas Koelewijn.

Spreker(s): Sabine van der Heijden en Klaas Koelewijn 

New Wine Zomerconferentie 2023: Hoop uitleven!

Elk jaar ontmoeten tussen de 4.500 en 6.000 christenen elkaar tijdens de New Wine Zomerconferentie. Om elkaar aan te moedigen, te inspireren en toe te rusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods koninkrijk. Het thema van de Zomerconferentie 2023 is: Hoop uitleven! Hoofdspreekster is de Egyptische Anne Zaki. Zij geeft les aan het Evangelical Presbytarian Seminary, sprak eerder op de Justice Conference en kan vanuit de Bijbel en haar eigen leven veel delen over het uitleven van hoop.

Meer nieuws van MissieNederland

Alcohol- en drugsbrillen voor preventiewerk

Wat doen alcohol en drugs met je lichaam?  Alcohol- en drugsbrillen zijn een uitstekend hulpmiddel om jongeren de r…
Lees verder

Jeugdtrends 2024: jongeren willen wortelen in tijden van chaos

Jongeren verlangen massaal naar een partner, kinderen en een goede baan. Dat blijkt uit de jeugdtrends die zes organisat…
Lees verder

Peiling: Jeugdtrends in beeld

Verlang jij ernaar dat kerken en geloofsgemeenschappen beter aansluiten op behoeften van jongeren? Vind je het soms best…
Lees verder