Oproep aan politici tot rechtvaardig klimaatbeleid

18 oktober 2022 om 10:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Een brede groep christelijke organisaties en ruim 270 christelijk leiders hebben op maandag 17 oktober, Wereldarmoededag, een brief gestuurd aan politici die zich verbonden voelen met het christelijk geloof. Zij roepen de politici op om zich ervoor in te zetten dat Nederland in 2030 klimaatneutraal is; om geen nieuwe olie- en gasprojecten meer te starten en om ontwikkelingslanden te compenseren voor schade en verlies.

De brief is opgesteld door A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland. Hij werd ondertekend door organisaties als de Raad van Kerken, MissieNederland, PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) en verschillende non profit-organisaties. Ook honderden christelijke leiders uit alle stromingen, zowel protestants als katholiek, hebben de brief op persoonlijke titel ondertekend, waaronder bijvoorbeeld Erik Borgman, Stefan Paas en Almatine Leene.

‘God heeft ons, mensen, gevraagd om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis’, aldus de brief. ‘Het doet dan ook pijn om te zien dat het steeds duidelijker wordt dat we als mensen falen in deze opdracht.’ Initiatiefnemer Rozemarijn van ‘t Einde: ‘We hebben systeemverandering nodig om de klimaatdoelen te behalen. Soorten sterven uit, de schepping zucht. Er vindt onrecht plaats op grote schaal. Onze naasten in landen in het mondiale zuiden lijden door ons verwoestende consumptiegedrag.’

Op 31 oktober overleggen Nederlandse politici over de Nederlandse inzet voor de klimaat besprekingen van de Verenigde Naties. In de brief beroepen de initiatiefnemers zich op onderzoek van het New Climate Institute waaruit blijkt dat Nederland in 2030 klimaatneutraal moet zijn om te voldoen aan haar belofte in het Parijs Akkoord.

De brief met daarin alle ondertekenaars is hier in te zien: Brief rechtvaardig klimaatbeleid

Meer nieuws van MissieNederland

Alcohol- en drugsbrillen voor preventiewerk

Wat doen alcohol en drugs met je lichaam?  Alcohol- en drugsbrillen zijn een uitstekend hulpmiddel om jongeren de r…
Lees verder

Oproep MissieNederland: kom in actie tegen antisemitisme en moslimhaat

Haat tegen mensen vanwege hun etniciteit of religie neemt in heel Europa en ook in Nederland toe. Het huidige conflict i…
Lees verder

Wereld Evangelische Alliantie roept op tot gebed voor vrede in het Heilige Land

Op 9 oktober publiceerde de Wereld Evangelische Alliantie een oproep tot gebed voor vrede in het Heilige Land. Als Neder…
Lees verder