Netwerk MissieNederland daagt kerken uit om samen op te voeden

Zondag van het Samen opvoeden op 9 oktober

22 september 2022 om 16:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Diverse christelijke organisaties uit het netwerk van MissieNederland moedigen kerken aan om mee te doen aan de Week van de Opvoeding en de zondag in die week uit te roepen tot de Zondag van het Samen opvoeden. Het initiatief heeft als doel dat kerkleden zich bewust worden van hun rol in het mede-opvoeden van de kinderen in en om hun geloofsgemeenschap.

Week van de Opvoeding

De Week van de Opvoeding, die dit jaar van 3 t/m 9 oktober 2022 plaatsvindt, is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut. De themaweek heeft als doel om te benadrukken dat ouders er niet alleen voor staan in het opvoeden van hun kinderen. Leraren, sportcoaches, buren, grootouders, sociale werkers en ook de geloofsgemeenschap zijn partner in de opvoeding. Om de laatstgenoemde groep te helpen bij het invullen van deze rol, bieden organisaties uit het netwerk van MissieNederland diverse tips en materialen aan. Enkele van deze materialen richten zich op de afsluitende zondag, die de Zondag van het Samen opvoeden genoemd wordt.

Samen opvoeden

'Als netwerk willen we met dit initiatief het thema Samen opvoeden in de geloofsgemeenschap versterken. Wij zijn overtuigd van de potentie die de kerk heeft om een stimulerende en zegenende omgeving te zijn voor opgroeiende kinderen,’ vertelt Martine Versteeg, relatiemanager Kerk & Jeugd bij MissieNederland. 'Dit gaat verder dan het organiseren van jeugdwerkactiviteiten. Ten eerste hopen we dat ouders die hun kinderen vanuit geloof willen opvoeden, zich gesteund weten door hun geloofsgemeenschap. Zeker nu het steeds ongewoner is om je kind gelovig op te voeden is die positieve omgeving hard nodig. Als tweede hopen we met dit initiatief dat ook andere leden van de geloofsgemeenschap zich bewust worden van hun rol in het opvoeden. Hoe kunnen zij bijdragen aan een veilige en stimulerende omgeving voor opgroeiende kinderen? Ten derde zien we ook nog grote kansen voor kerken om een positieve invloed te hebben op het 'samen opvoeden' in de woonplaats.’

Tips en materialen

Alle tips en materialen voor het organiseren van de Week van de Opvoeding en de Zondag van het Samen opvoeden zijn te vinden op www.missienederland.nl/weekvandeopvoeding

Meer nieuws van MissieNederland

Ready Set Go dag vindt op zaterdag 10 juni live plaats in Putten

Wanneer ouders naar het buitenland gaan voor een zendingsmissie, heeft dit impact op het hele gezin. Daarom organiseren …
Lees verder

Eerste City Movements Day in Nederland brengt lokale missionaire netwerken bij elkaar

Vrijdag 21 april komen missionaire stadsbewegingen van kerken en organisaties uit heel Nederland bij elkaar in Amsterdam…
Lees verder

Netwerk MemberCare organiseert toerustingsdag rondom kinderen in zending

Wanneer ouders naar het buitenland gaan voor een zendingsmissie, heeft dit impact op het hele gezin, ook op de kinderen.…
Lees verder