Micha Zondag 2022: Voel jij je thuis in een schuldig systeem?

6 juli 2022 om 16:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Micha Nederland nodigt kerken en christenen uit om op zondag 16 oktober 2022 na te denken over het systeem waarin we leven. Het thema van dit jaar is “on/off schuldig”. Directeur Harmen Niemeijer: ‘Op dagelijkse basis maken we keuzes die indirect grote invloed hebben op de meest kwetsbaren wereldwijd. De makkelijkste keuze is nu vaak nog de meest vervuilende, of minste faire optie. We hebben onze economie, ons systeem, zo ingericht. Maar hoe moet je je verhouden tot zo’n systeem? We nodigen je graag uit om hier samen met je kerk of kring over in gesprek te gaan.’

De centrale vraag van de Micha Zondag is dit jaar: ‘Voel jij je thuis in een schuldig systeem?’. In het materiaal is er aandacht voor het systeem waarin we leven en de schuldgevoelens die velen daarbij voelen, als ook de bevrijding van de daadwerkelijke schuld dankzij Jezus' kruisdood. Niemeijer: ‘Het is niet onze insteek dat je straks de kerkbanken uitloopt met een zwaar gemoed. Het evangelie bevrijdt je juist van dat schuldgevoel, en de verlamming die dat met zich mee kan brengen. Vanuit die bevrijding helpen we je graag zoeken naar een rechtvaardig leven.’

Materialen

Het Micha Zondag-pakket bestaat onder meer uit preekschetsen, een leespreek en gespreksvragen. De tekst die centraal staat tijdens Micha Zondag is Romeinen 3 vers 23-24 (NBV21):

Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.

De preekschetsen zijn verzorgd door Alain Verheij, Reinier Sonneveld en Sam Janse. De leespreek is geschreven door Mira de Boer (Tearfund). 

Het kerkenpakket is gratis te downloaden via www.michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. 

Meer nieuws van MissieNederland

Netwerk MemberCare organiseert toerustingsdag rondom kinderen in zending

Wanneer ouders naar het buitenland gaan voor een zendingsmissie, heeft dit impact op het hele gezin, ook op de kinderen.…
Lees verder

Materialen Week van gebed voor eenheid 2023 beschikbaar: Doe goed, zoek recht

Plaatselijke werkgroepen kunnen vanaf vandaag volop aan de slag met de voorbereidingen voor de Week van gebed voor eenhe…
Lees verder

Oproep aan politici tot rechtvaardig klimaatbeleid

Een brede groep christelijke organisaties en ruim 270 christelijk leiders hebben op maandag 17 oktober, Wereldarmoededag…
Lees verder