CIO advies voor kerken vanaf zaterdag 25 september

Geef elkaar de ruimte

17 september 2021 om 17:23
 • Profielafbeelding van redactie
  Door:
  redactie

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de coronamaatregelen. Het advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen over deze aanpassingen die op 25 september a.s. ingaan bevat de volgende aandachtspunten:

 1. Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte anderhalve meter-maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
  Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

 2. Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

 3. CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.

 4. Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.

 5. De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

  1. Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  2. Thuisblijven en testen bij klachten;
  3. Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  4. De basisregel 'verplicht anderhalve meter afstand houden' verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona).
 6. Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te voeren. Houdt hierbij rekening met de concrete omstandigheden van het kerkgebouw:

  1. Omvang en hoogte van de kerkruimte;
  2. Mogelijkheden voor verantwoorde doorstroming van lucht;
  3. Aantal zitplaatsen en aantal kerkgangers;
  4. Tijdsduur van de kerkdienst en van de (samen)zang. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op de website:
   www.eerstehulpbijventilatie.nl

  Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd nadere adviezen en richtlijnen beschikbaar komen hoe om te gaan met ventilatie in (kerk)gebouwen.

De routekaart van de overheid is komen te vervallen. Dit betekent ook dat de door CIO gepubliceerde routekaart niet langer van toepassing is.
De rijksoverheid heeft een nieuw stuk gepubliceerd 'Aanpak najaar' waarin een andere systematiek wordt gehanteerd die gebaseerd is op aantal ziekenhuis en ic- opnames.

MissieNederland neemt tijdens de coronacrisis namens onze deelnemende kerkgenootschappen en gemeenten deel aan het CIO-overleg met de minister van eredienst.

Meer nieuws van MissieNederland

Alcohol- en drugsbrillen voor preventiewerk

Wat doen alcohol en drugs met je lichaam?  Alcohol- en drugsbrillen zijn een uitstekend hulpmiddel om jongeren de r…
Lees verder

Oproep MissieNederland: kom in actie tegen antisemitisme en moslimhaat

Haat tegen mensen vanwege hun etniciteit of religie neemt in heel Europa en ook in Nederland toe. Het huidige conflict i…
Lees verder

Wereld Evangelische Alliantie roept op tot gebed voor vrede in het Heilige Land

Op 9 oktober publiceerde de Wereld Evangelische Alliantie een oproep tot gebed voor vrede in het Heilige Land. Als Neder…
Lees verder