Extra gebedszondag voor de wereld op 28 juni

8 juni 2020 om 10:00
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) roept kerken op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. Ook veel andere organisaties scharen zich achter dit initiatief, zoals de ChristenUnie, SGP, MissieNederland, EO, Compassion, IJM, Leger des Heils, Light for the World, Verre Naasten en World Vision. ‘De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is reëel’, aldus woordvoerder Siebrand Wierda.

Het cluster vraagt kerkelijke gemeentes om zondag 28 juni samen Psalm 67 te lezen of beluisteren en te bidden voor de allerarmsten die lijden onder de crisis. Het samenwerkingsverband van hulporganisaties reikt hiervoor gebedspunten aan. 

Crisis op crisis

‘Het is realistisch om te verwachten dat in de nabije toekomst wereldwijd miljoenen mensen honger zullen lijden door voedseltekorten als gevolg van de coronacrisis’, zegt Wierda. ‘In een aantal landen is het helaas al zover. Het gaat dan veelal om landen waar al een andere crisis gaande is, zoals Syrië, Colombia of Ethiopië. De economische crisis als gevolg van corona raakt deze mensen heel hard. Ze zijn afhankelijk van hun dagelijks werk om aan een maaltijd te komen, door de lockdown kunnen ze niet naar buiten en is er geen mogelijkheid om geld te verdienen. Daarbij is de toegang tot medische zorg en schoon drinkwater voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig.’

De wereld in onze gebeden

De hulporganisaties achter het cluster hebben hun werk de afgelopen maanden snel zien veranderen. Een heel groot deel van de bestaande projecten richt zich nu ook of volledig op coronahulpverlening, waaronder het uitdelen van voedselpakketten. ‘De wereld is voor de allerarmsten een heel onveilige plek. Veel Nederlanders zullen deze zomer niet op reis kunnen. Laten we in plaats daarvan de wereld in onze harten en onze gebeden sluiten.’

Download het informatieblad


                    

Meer nieuws van MissieNederland

Oproep MissieNederland: kom in actie tegen antisemitisme en moslimhaat

Haat tegen mensen vanwege hun etniciteit of religie neemt in heel Europa en ook in Nederland toe. Het huidige conflict i…
Lees verder

Wereld Evangelische Alliantie roept op tot gebed voor vrede in het Heilige Land

Op 9 oktober publiceerde de Wereld Evangelische Alliantie een oproep tot gebed voor vrede in het Heilige Land. Als Neder…
Lees verder

MissieNederland moedigt kerken aan om geloofsverhalen te delen met de volgende generaties

Diverse partners uit de alliantie van MissieNederland moedigen kerken aan om mee te doen aan de Week van de Opvoeding. Z…
Lees verder