MissieNederland zet gelijkwaardig leiderschap op de agenda

21 maart 2019 om 08:09
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Het netwerk Vrouwentheologen van MissieNederland krijgt een nieuwe naam en vorm. Daarmee wordt de thematiek en de structuur van het netwerk verbreed.

De missie van het nieuwe netwerk Gelijkwaardig leiderschap is recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren. Dit nieuws maakte de christelijke netwerkorganisatie bekend op internationale vrouwendag, 8 maart 2019. 

Laura Dijkhuizen, initiator van het vernieuwde netwerk: “Gelijkwaardig leiderschap gaat niet alleen over gender, maar ook een diversiteit aan persoonlijkheidsprofielen. Naast het creëren van bewustwording willen we het gesprek op gang brengen binnen de evangelische beweging.” Deelnemers zijn representanten van kerkgenootschappen, gemeenten, beeldbepalende organisaties en theologische opleidingen. Daarnaast wordt er samengewerkt met specialisten en organisaties met expertise op het gebied van (gelijkwaardig) leiderschap in de kerk.

Eerder bestond het netwerk Vrouwentheologen vooral uit vrouwelijke (hbo-)theologen die werkzaam (willen) zijn in de kerk. Het kernteam van het netwerk organiseerde inspiratie- en intervisiebijeenkomsten voor deze groep. Dijkhuizen: “Hierdoor kwam het gesprek over gelijkwaardig leiderschap echter onvoldoende op gang. Hoewel de bijeenkomsten stuk voor stuk waardevol waren, geloven we dat de nieuwe aanpak meer impact zal hebben.” De besloten Facebookgroep voor vrouwelijke theologen en leiders blijft wel bestaan in de huidige vorm.

Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, onderstreept het belang van het vernieuwde netwerk: “Het is goed als er meer ruimte komt in kerken en organisaties voor een goed evenwicht in het leiderschap. Daarbij gaat het niet alleen om vrouwen en mannen, maar ook om praktisch en theoretisch opgeleid. Daarom ben ik blij dat we met dit vernieuwde netwerk hier het gesprek over kunnen voeren.”

Meer nieuws van MissieNederland

Alcohol- en drugsbrillen voor preventiewerk

Wat doen alcohol en drugs met je lichaam?  Alcohol- en drugsbrillen zijn een uitstekend hulpmiddel om jongeren de r…
Lees verder

Oproep MissieNederland: kom in actie tegen antisemitisme en moslimhaat

Haat tegen mensen vanwege hun etniciteit of religie neemt in heel Europa en ook in Nederland toe. Het huidige conflict i…
Lees verder

Wereld Evangelische Alliantie roept op tot gebed voor vrede in het Heilige Land

Op 9 oktober publiceerde de Wereld Evangelische Alliantie een oproep tot gebed voor vrede in het Heilige Land. Als Neder…
Lees verder