MissieNederland zet gelijkwaardig leiderschap op de agenda

21 maart 2019 om 08:09
  • Profielafbeelding van redactie
    Door: redactie

Het netwerk Vrouwentheologen van MissieNederland krijgt een nieuwe naam en vorm. Daarmee wordt de thematiek en de structuur van het netwerk verbreed.

De missie van het nieuwe netwerk Gelijkwaardig leiderschap is recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren. Dit nieuws maakte de christelijke netwerkorganisatie bekend op internationale vrouwendag, 8 maart 2019. 

Laura Dijkhuizen, initiator van het vernieuwde netwerk: “Gelijkwaardig leiderschap gaat niet alleen over gender, maar ook een diversiteit aan persoonlijkheidsprofielen. Naast het creëren van bewustwording willen we het gesprek op gang brengen binnen de evangelische beweging.” Deelnemers zijn representanten van kerkgenootschappen, gemeenten, beeldbepalende organisaties en theologische opleidingen. Daarnaast wordt er samengewerkt met specialisten en organisaties met expertise op het gebied van (gelijkwaardig) leiderschap in de kerk.

Eerder bestond het netwerk Vrouwentheologen vooral uit vrouwelijke (hbo-)theologen die werkzaam (willen) zijn in de kerk. Het kernteam van het netwerk organiseerde inspiratie- en intervisiebijeenkomsten voor deze groep. Dijkhuizen: “Hierdoor kwam het gesprek over gelijkwaardig leiderschap echter onvoldoende op gang. Hoewel de bijeenkomsten stuk voor stuk waardevol waren, geloven we dat de nieuwe aanpak meer impact zal hebben.” De besloten Facebookgroep voor vrouwelijke theologen en leiders blijft wel bestaan in de huidige vorm.

Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, onderstreept het belang van het vernieuwde netwerk: “Het is goed als er meer ruimte komt in kerken en organisaties voor een goed evenwicht in het leiderschap. Daarbij gaat het niet alleen om vrouwen en mannen, maar ook om praktisch en theoretisch opgeleid. Daarom ben ik blij dat we met dit vernieuwde netwerk hier het gesprek over kunnen voeren.”

Meer nieuws van MissieNederland

Micha Zondag 2022: Voel jij je thuis in een schuldig systeem?

Micha Nederland nodigt kerken en christenen uit om op zondag 16 oktober 2022 na te denken over het systeem waarin we lev…
Lees verder

Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aan…
Lees verder

Nieuw boek Samen Jong biedt 6 waarden voor een kerk met alle generaties

KokBoekencentrum en MissieNederland presenteren zaterdag 18 juni de nieuwe uitgave Samen Jong: Kernwaarden van een kerk …
Lees verder