MissieNederland verkent intensievere samenwerking met Raad van Kerken

3 mei 2018 om 15:12
  • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
    Door:
    Jan Willem Janse

Het bestuur van MissieNederland en de Raad van Kerken gaan in gesprek over een intensievere samenwerking. Er wordt daarbij gekeken naar organisatorische en/of inhoudelijke samenwerking. De verkennende gesprekken hangen samen met het onderzoek naar een nieuwe (organisatie)strategie voor MissieNederland. Of de verkenning daadwerkelijk leidt tot een andere samenwerkingsvorm, staat niet vast.

De in MissieNederland deelnemende kerkgenootschappen en die van de Raad van Kerken ontmoetten elkaar 11 april bij een gezamenlijke vergadering. “We hebben dit als een positieve bijeenkomst ervaren”, vertelt Jaap van de Poll, voorzitter van het MissieNederland-bestuur. “Er werd tijdens de bijeenkomst vrij nagedacht over een mogelijke verdere toenadering. Allerlei opties passeerden de revue.” Concreet leidde dit tot een aanmoediging aan het MissieNederland-bestuur om de nauwere samenwerking op zijn minst verder te onderzoeken. Deze aanmoediging neemt het bestuur nu ter harte en is aanleiding voor haar besluit om een proces van verkenning op te starten.

Proces

Aan wat voor vorm wordt gedacht, is nog niet duidelijk. De opdracht is nu dat er diverse scenario’s worden verkend. “Wat dat betreft zitten we eigenlijk nog echt in een brainstormfase,” aldus Van de Poll. De gesprekken hierover vereisen ook zorgvuldigheid. “Tegelijkertijd met dit onderzoek, zijn we ook met onze deelnemende organisaties en kerken in gesprek over wat zij van MissieNederland verwachten. We hechten er daarbij ook veel waarde aan dat de deelnemende kerkgenootschappen nauw betrokken zijn in het proces. Dat geldt overigens ook voor de organisaties in ons netwerk.” Voor MissieNederland is de verkenning onderdeel van een breder onderzoek naar een duurzame strategie voor haar organisatie.

Eerdere samenwerking                                                                               

MissieNederland – dat voortkomt uit een fusie tussen de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendingsalliantie – werkt al langer samen met de Raad van Kerken. Het bekendste project dat de twee koepels gezamenlijk oppakken is de Week van Gebed, die ieder jaar in januari plaatsvindt. Eenheid is hiervoor een belangrijke waarde. Van de Poll: “Voorheen organiseerden de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie allebei een eigen gebedsweek. Inmiddels trekken we daarbij al enkele jaren gezamenlijk op. Het is niet voor niets de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Die samenwerking – en ook die van projecten als Kerkproeverij – bevalt goed.”