Wijziging directie MissieNederland - Drs. Jan Wessels vertrekt bij MissieNederland

26 maart 2018 om 18:35
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Recent hebben het bestuur van MissieNederland en haar algemeen secretaris en directielid drs. Jan Wessels besloten om per 1 mei 2018 uit elkaar te gaan.

Drs. Jan Wessels kwam in 2010 terug uit Botswana na achttien jaar zendings- en ontwikkelingswerk onder de San in het Ghanzi District en werd directeur van de toenmalige Evangelische Alliantie. Wessels werd tot dit werk beroepen en vrijgesteld door de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal.

In de afgelopen jaren heeft ds. Wessels zich onvermoeibaar ingezet voor een missionaire kerk in Nederland door aandacht te vragen voor integrale missie; discipelschap en missionaire gemeenschapsvorming; en voor eenheid binnen het Lichaam van Christus, onder andere via bewegingen als ‘Wij kiezen voor Eenheid’ en het Nederlands Christelijk Forum.

Mede onder zijn leiding is de Evangelische Alliantie in 2013 gefuseerd met de Evangelische Zendingsalliantie, waarna de nieuwe organisatie EA-EZA in 2015 de naam MissieNederland kreeg. Jan vervulde sindsdien de functie van algemeen secretaris / senior relatiemanager en vormde samen met oud EZA-directeur Adri Veldwijk de directie van MissieNederland. Jan was en is betrokken bij talloze netwerken binnen de evangelische beweging en daarbuiten en dat niet alleen in Nederland, maar ook in Europa.

Teruglopende inkomsten vormden de belangrijkste aanleiding voor de eind vorig jaar aangekondigde aanpassing van de organisatie en heroriëntatie op de strategie van MissieNederland. Wijziging van het huidige tweehoofdig directiemodel naar een éénhoofdig model maakt hier onderdeel van uit.

De directietaken van Jan Wessels worden waargenomen door zakelijk directeur / senior relatiemanager Adri Veldwijk, die nu als enig directielid de organisatie van MissieNederland voorlopig zal leiden. In de loop van dit jaar worden verdere besluiten genomen over de invulling van het eenhoofdig directiemodel als onderdeel van de nieuwe strategische koers.